Sunday, July 14, 2024

ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း သမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့် 19 လူ့တၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ပူင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မႃးသေ လႆႈလူ့တၢႆ  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ လႆႈလူ့တၢႆ ၼႆယဝ့်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈႁၼ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၼႆ့ယူႇ၊ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ် ၵူၼ်းမေးၼႃႈလီႇ၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူ့၊ တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် မႃး ဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈသင်ၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ဢၼ်သမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ့ ပဵၼ်ယႃႈယႃလုၵ့်မႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆ Sinopharm ၼႆယဝ့်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ မိူဝ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း တႄႇသမ်းပၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 65 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ၵမ်း တီႈသွင်ၼႆ့  သမ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်ႈသႅၼ်း။

“ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ႁိူၼ်းလုင်းၶဝ်ၼၼ့် လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလုင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇသမ်းၶႅမ်ၼၼ့် လႆႈႁၼ်ယူႇ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈသမ်းယဝ့်ၼႆၵေႃႈ လူမ့် လူင်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼႆၶႃႈ။ လႆႈဝႃႈ သမ်းၵမ်းလဵဝ် လူမ်ႉၵမ်းလဵဝ် တီႈၼၼ်ႈၼႆဝႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈႁူဝ်ပူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်သင် ၊ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈသင်တႄႉတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈပႆႇႁူႉ။ တၢင်းႁူင်းယႃၵေႃႈဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းယူႇၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ပေႃးမီးရေႃးၵႃႇဝႆႉၼႂ်းတူဝ် ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလၢတ်ႈတီႈ မေႃယႃ ၵွၼ်ႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈတေသမ်းယႃႈယႃ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ လႄႈ ဝၢႆးလင်သမ်းယႃႈယႃမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ ႁႂ်ႈၵိၼ်ဢိမ်ႇ ၼွၼ်းဢိမ်ႇ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်တဵမ်။ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်တေလႆႈဢွၵ်ႇႁႅင်းႁိူဝ်ႉႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၊ ၵွၼ်ႇတေသမ်းယႃႈယႃလႄႈဝၢႆးလင်သမ်းယႃႈယႃ တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆ့ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ့ တိုၵ့်မီးဢေႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း