Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉမႃးၼႆႉၶႅပ်းမႄးဢမ်ႇတြႃးပႃး 8 လၢၼ်ႉပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ၸီႉၸမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ ၶႅပ်းမႄးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပႃးၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူဝ် 8 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶိုၼ်းထတ်းပၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်ႇထိုင်ၼႆႉ မီး 29 ၵမ်းယဝ်ႉ-...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ဢၼ်ႁၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်း တင်း မူတ်းမီး  သႅၼ်ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၶေႃႈမုလ်းၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း 7 ၸႄႈမိူင်းလႄႈ 7 တိူင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 37 လၢၼ်ႉပၢႆ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 37,268,876 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈမုလ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉ...

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢၢၼ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းလႄႈၸၢဝ်းပဢူဝ်းမႃးပႂ်ႉတူၺ်းတင်းၼမ်

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းဢၢၼ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းလႆႈမႃး 2 ဝၼ်းယဝ်ႉယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ထိုင်တီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်းမႃးပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020  ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉတူၺ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လွင်ႈၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။  ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ   - “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉတူၺ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႄႉယဝ်ႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼႆႉၵေႃႈၵိုတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ  ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တင်းဝဵင်းဢၼ်ၺႃးႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမီးတင်းမူတ်း 55,283 ၵေႃႉ  ။...

UEC ဢမ်ႇပူတ်းမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႂ်းၶႅပ်းမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးၵူၼ်းတဵၵ်းပၼ်မႅၼ်ႈ

ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UDP ဢၼ်တၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၼႂ်းဝႂ်ၶႅပ်းမႄးဢၼ်တေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးႁၢင်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ယူႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတွၵ်ႇၺႃးမႅၼ်ႈသေ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၶႅပ်းမႄးလု(ပႄႇမႄး) ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၽူႈသုင်ဢႃယုလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ (တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 -5/11/2020) ယူႇ၊...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပႃးတီႈမိူင်းၵိုင်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ/ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်း ပၼ်ၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸႄႈဝဵင်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး...

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၺႃးယိုဝ်း

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ  ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇတမ်းပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်...

ဢဵၼ်ႁႅင်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇပေႃးပတ်းပူလူမႄးၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်း ?

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတေႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃး ၼၢၼ်း ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 60 ဝၼ်းလိူဝ်လိူဝ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ် မႃးၵေႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးတႄႉၼင်ႇဝႃႈ ။ ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေတင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃၽႄၸႄႈဝဵင်း၊ ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃး သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်းတီႈၼိုင်ႈ - ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 တေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ တေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပီ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသူၼ်ၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ...

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းတႆးႁိုဝ်?

ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ လူင်းသူၼ်းတုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ႁႃသဵင်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img