Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႄႉယဝ်ႉ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပႆၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိုင်ႈဢၢင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃး ၽွင်းပီ 2019

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼႆႉၵေႃႈၵိုတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ  ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တင်းဝဵင်းဢၼ်ၺႃးႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမီးတင်းမူတ်း 55,283 ၵေႃႉ  ။  

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်လွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူင်ႉၼိုင် လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉတႄႉတႄႉ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉ ၼႆ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၵူၼ်းဝႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼိူဝ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈပိုၼ်ႉ ထၢၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႈၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢႃယုထိုင်သိပ်းပႅတ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တိုၼ်း​တေလႆႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃး။ သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ် ယူႇတီႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ႇၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ​ တေလႆႈဝႃႈႁၢမ်းယဝ်ႉ​ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ၼႃႈလိၼ်တီႈတေဢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ပဵၼ်ၼႂ်း 5 ၸႄႈမိူင်းလႄႈ 1 တိူင်း။ၼႂ်းၼၼ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇပႃးၼမ်သုတ်း။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။    

Photo SNLD- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၵိုင် ယိုၼ်ႈလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းတႃႇၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးၶိုၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 5 ဢၼ်   ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃႇတီႇတဢၢင်းတႄႉဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ   27/10/2020 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈပၼ်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပႃးမႃးၶိုၼ်း 3 ဢိူင်ႇ၊ ပဵၼ် ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႊ၊ ဢိူင်ႇ မၢၼ်ႈပဵင်း ဝဵင်းၵုၼ်လူင် လႄႈ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းၵိုင်တႄႉဢမ်ႇပႃးမႃးၶိုၼ်း။

 “ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတွၼ်ႈတႃႇ မိူင်း ၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ – ၼႆၶႃႈဢေႃႈ” – ၸၢႆးလၢဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢၢၼ်းၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ တဢၢင်း၊ ၼူၵ်ႉယုၵ်းလႄႈ သၢင်ႇသီႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း