Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉမႃးၼႆႉၶႅပ်းမႄးဢမ်ႇတြႃးပႃး 8 လၢၼ်ႉပၢႆ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ၸီႉၸမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ ၶႅပ်းမႄးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပႃးၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူဝ် 8 လၢၼ်ႉပၢႆ။

Photo Credit to BBC – ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 26/1/2021

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶိုၼ်းထတ်းပၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်ႇထိုင်ၼႆႉ မီး 29 ၵမ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢသႃႇႁိသျိၼ်းပုၼ်း တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၶႅပ်းမႄး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပူင်ႇသႂ် ၊ ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ   တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ  ဢမ်ႇယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆၸွင်ႇတေၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ – “ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းသေ တေႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင် ပႃးၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၵူႈၶေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ။   မတ်ႉတႃ 402 ဢၼ်ပႃးၼႂ်းလၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပၼ်ဝႆႉပႃး ဢႃႇၼႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸၢင်ႈၸတ်းပွင် ဝႆႉယူႇ။ၵွပ်ႈၼႆ တပ်ႉသိုၵ်းတေဢမ်ႇယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉၼႆတႄႉ လၢတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၵ်းလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပိူင်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႇ မၼ်ႈၵိုမ်း ။” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၼၵ်းၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း။  ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းႁပ်ႉသူင်ႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈ မႃးၼေႇပျီႇတေႃႇ။

 တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းဢဝ်ပပ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉ 300 ၸႄႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မႃးၵွင်ၼေဝႆႉပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း