Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၼ်ႉၸၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1111 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိူင်လူင် ပဵၼ်တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ၼၢင်းယိင်း  ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵေႃႉၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵၵ်ႉ ဢွင်ႇပၢၼ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ၵူတ်ႇထတ်းထူင်ၶူဝ်းမၼ်းၼၢင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်းၵေႃႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၽႅတ်းယင်တူၺ်းၵမ်းၽိုၼ်ၽိုၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/04/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၺီႇၺီႇၼၢႆႇ တပ်ႉၶမယ 423 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် (လူလၢႆ) မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ...

ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵတ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၸၢႆးပီး ဢႃယု 35 ပီၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇၶၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇလဵဝ်ၵၼ်၊ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉတေသိုဝ်ႉရူတ်ႉၼၼ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးပီး။ မၼ်းဢၢၼ်းၵႂႃႇၶၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈပၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉၵႂႃႇႁႆႈလႄႈ ၸၢႆးပီးၸင်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁႆႈ၊ ႁဵတ်းၼၼ်သေမၼ်းၸၢႆးၶျေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼႂ်းယုမ်း ၶၢင်ႈတၢင်း ၵွၼ်ႇထိုင်တီႈႁႆႈ။...

ဢွၼ်ႇယိင်း ဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်

ဢွၼ်ႇယိင်း ဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၽွင်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆးသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁေႃႈၵႂၢႆးတၢင်း ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးထုၵ်ႇလူလၢႆ ၼမ်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉလူလၢႆ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃႈတႂ် 18 ယိင်ႈၶႅၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢဝ်လိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (Shan Women’s Action Network – SWAN) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း...

ၵမ်ၸႃတႃ ၽဝၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 21 ပီၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၶဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေး လိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းတီႈယၢမ်ႈယူႇ ဢူႇတီႈယၢမ်ႈၼွၼ်း တႅၵ်ႇတိုၼ်ႇၽူင်ႉပၢႆႈယၢႆႈၽၢတ်ႇပီႈၼွင်ႉပေႃႈမႄႈၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။ လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) 38 တပ်ႉၵွင်၊ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး) 31...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းယွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 334 မိူင်းယွင်း ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 7 ၶူပ်ႇမိူင်းယွင်းသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်ၶိုၼ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ၸိၸမ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈ ဢဝ်ၵေႃႉ ၽိတ်းမႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢၼ်းသေႃႇ တပ်ႉ ၶမယ...

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူႉလၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ဢူးၼေႇမိၼ်းဢူး ဢႃယု 42 ပီ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵၼ်ႉၸၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈ သူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 21 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမုၶတီးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႉသူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈထႆးမႃးႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁွင်ႈၶင်ၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇၵတ်ႉၸၼ်တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ။ ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ - တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ။ ပေႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႃယု 33 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း။...

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇလႄႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉယဝ်ႉ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႃး ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉတူဝ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႈမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

ယိင်းဢွၼ်ႇ  Victoria ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၸိၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆမၼ်းၼၢင်း

ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ ဝိၵ်ႉထူဝ်ႊရီႊယႃႊ ( Victoria)  ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ (ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် Wisdom Hill ၼေႇပီႇတေႃႇ) ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ႁၢင်ႈၶလိပ်ႉ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸိၼေႁၢင်ႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼၼ်ႉတၢင်ႇတီႈလုမ်းတြႃးလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းလုမ်းတြႃးလႆႈႁပ်ႉဝႆႉပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇတိလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉတူဝ်တႄႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 14/8/2019 လုမ်းတြႃးႁွင်ႉဢဝ်ပေႃႈ လႄႈ မႄႈထဝ်ႈ ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇယူႇပွၵ်ႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 26 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၵၼ်ႉၸၼ်၊ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် 5 ဝၼ်းတီႈႁူင်းယႃလူင် တူၼ်ႈတီး ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- လုၵ်ႈၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ 5 ဝၼ်း။  ၶႃႈတႄႉၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵူၺ်း။  ၾၢႆႇပူၼ်ႉ ပႅၼ် မႃးထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img