Wednesday, July 17, 2024

ဢွၼ်ႇယိင်း ဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း ဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၽွင်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆးသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

 

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁေႃႈၵႂၢႆးတၢင်း ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈငႃမၼ်းၼၢင်းသေ လၢၵ်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ႁိမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်းတရႃႉ – ယႂႃႇငၢၼ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၵျုင်းယႂႃႇ (ကျုံးရွာအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁေႃးၵႂၢႆး တၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်း ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ႁဵတ်းၵႅင်ႈထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈငႃသႂ်ႇ မၼ်းၼၢင်း ၸူၼ် ဢဝ်သၢႆၶေႃး၊ ပေႇႁူႇ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းသႂ်ႇဝႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ပႃးထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းသေ ၶႆႈလၢတ်ႈၼႄတီႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈပူႇၵႄႇလႄႈ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃဢဝ်လိူင်ႈ ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ႁဵတ်းသင်ပၼ်။

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ၵေႃႉ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ။

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်သၢႆၶေႃး ပေႇႁူ ဢၼ်မၼ်းၸူၼ်လႆႈမႃးတီႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉထုၵ်ႇ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵျုင်းၸၢမ်ႇပျႃႉ (ကျုံးစံပြကျေးရွာ) ယဝ်ႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇၶၢႆသၢႆၶေႃးၶမ်းပေႇႁူ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၼၼ်ႉ မိူၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇ ထိူမ်ဝႆႉ သေမဵဝ်းမဵဝ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် သႂ်ႇၸႂ်ႁႅင်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ တူဝ်ၽူႈၸၢႆး ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေတီႉ ၺွပ်းလႆႈယူႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ လိူဝ်သေဝႃႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး လႆႈၶဵင်ႈတႃႉၸွမ်းလွင်ႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃး ထႅင်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ပႃးဝႃႈ ၸွင်ႇတေမၢၼ်း/ ဢမ်ႇမၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ။  

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/8/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈငဝ်း လၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵႅပ်ႈမႃး – “ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ – လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2023 ၼႆႉ မီးလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း 4 လိူင်ႈ၊ လွင်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ် 1 လိူင်ႈ၊ ၵၼ်ႉၸၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 လိူင်ႈ၊ လွင်ႈႁူမ်ႈၵႃႇမၸွမ်း ၵေႃႉပႆႇတဵမ်ဢႃယု 1 လိူင်ႈ၊ လွင်ႈၶိုင်ဢၢင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် 1 လိူင်ႈ၊ လွင်ႈပေႉၵိၼ်ၵမ်ၵိၼ်း တၢင်းၵႃႇမ 2 လိူင်ႈ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ မီး 11 လိူင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း