Sunday, June 16, 2024

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းယွင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 334 မိူင်းယွင်း ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 7 ၶူပ်ႇမိူင်းယွင်းသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်ၶိုၼ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ၸိၸမ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈ ဢဝ်ၵေႃႉ ၽိတ်းမႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယွင်း

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢၼ်းသေႃႇ တပ်ႉ ၶမယ 334   ၵၼ်ႉၸၼ် (လူလၢႆ)  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ  တီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃး ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈၵူၺ်း ၶဝ်ဢမ်ႇဝႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီလႆႈဢဝ်တူဝ် ၵေႃႉႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇတၢင်းဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၶွပ်ႈၶူပ်းၼွင်ႉဢွၼ်ႇ တီႈဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇၼၼ်ႉ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တၢၼ်းသေႃႇ သမ်ႉၺႃး ၵုမ်းၶင်တူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ။

ၵူၼ်း မိူင်းယွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ဢၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ် ပၼ်တၢမ်ႇမၼ်း ၶွၵ်ႈ 25 ပီၼႆဝႃႇ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇ ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်တႄႉ ဢမ်ႇပၼ်တႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼႆႉ  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 334 ၼႆႉ မႃးပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း 1 သႅၼ် ပျႃးသေ ႁႂ်ႈပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢမူႉၶၻီးၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ။ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉဝႃႈ  ယႃႇႁႂ်ႈမီးၶၢဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း