Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

SSPP

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်ႈပဵၼ်တႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃး ပေႃးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်တႅၵ်ႇတီႈလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 223 ၊ 276 လႄႈ ၶမယ 348 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ပိုတ်းယိုဝ်း SSPP ဢွၼ်တၢင်း၊ ပၢင်တိုၵ်းတႄႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း 40 မိၼိတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း မိူင်းသူႈ တင်းၼမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼႆႉ ၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၶိုၼ်ႈၸူးထႅင်ႈ ၵႃးသိုၵ်း ပဵၼ်လၢႆလမ်း။

တပ်ႉ SSPP/SSA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆထွၼ် 3 တပ်ႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈ လႄႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်း 2 တီႈ ဢၼ်မီးတၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း