Saturday, May 25, 2024

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူႉလၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်လႄႈ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ15/6/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ဢူးၼေႇမိၼ်းဢူး ဢႃယု 42 ပီ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ တီႈ ပွၵ်ႉမႄႈသွၼ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထိုင်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈမၼ်း။  မီးၶဝ်သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈၵူၺ်း။ ၽူႈ ၸၢႆးဢၼ်မႃးၵၼ်ႉၸၼ်ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မိုတ်ႈၵၼ်တင်း မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ယူႇပွၵ်ႉလဵဝ်ၵၼ်။ဝၢႆးမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉၵမ်ႈလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်လုၵ်ႈယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႆႈဝႆႉလႄႈ လႆႈထၢမ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်း ၸင်ႇ ႁူႉဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်သေ ၼႅတ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈၵႂႃႇ တိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈၵမ်းလဵဝ်။

“ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွၵ်ႈၵၢၼ်မႃး ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ဢဝ်လုၵ်ႈ ၵႂႃႇ တိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈၸွမ်းႁႃတီႉၺွပ်းၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းထႆႇႁၢင်ႈ တီႈ ပိူင် ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်လႄႈ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ15/6/2022

  ၼေႇမိၼ်းဢူး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉၼႆလႄႈ   ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉမၼ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 376  ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ယွၼ်ႉမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ဢမ်ႇသုမ်ႇ ငမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉၵူၺ်း  ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ႁူၺ်းလႅၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈလမ်းတီႉလႆႈသေ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 20 ပီ။

ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းသၽႃးယၢမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈမၢႆႈမီႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႃႈတႂ်ႈ 18 ။ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းလႄႈ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ပဵၼ်မၢႆမီႈမႃး။

ယၢမ်းလဵဝ်ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းၽိတ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတီႈၸႂ်ယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း