Monday, May 20, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး ၵၼ်ႉၸၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈ သူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။

Photo Credit to The Nation

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 21 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမုၶတီးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႉသူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈထႆးမႃးႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁွင်ႈၶင်ၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇၵတ်ႉၸၼ်တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ။

- Subscription -

ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉယဝ်ႉသေ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈပလိၵ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵေႃႇသမုၺ်ဝႆႉ – လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇထႆး ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း