Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းႁၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆတူဝ်တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁိုင် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇတိတ်းတေႃႇလႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇႁိုင် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်း ၾူၼ်း ၸူးဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းယေး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးႁွမ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

ၸဝ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈ 5 ဝၼ်း ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းဢေးႁွမ် ဢႃယု 40 ပၢႆ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ။ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးၸူးမၼ်းၸၢႆးဝႃႈတေသိုဝ်ႉၵႃးၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/7/2023  ။ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇၼႄသေ  ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်း လႄႈတင်းၵႃး ႁၢႆဝႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ  ။ ၼၢင်းၼၢင်း မေးၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းထူဝ်းရသပ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃး မွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ လႄႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး  ႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလႄႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇ/ယွၵ်း တၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ လဵၵ်းၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇ ၵုင်းၸၢင်ႉ (ကုန်းကြမ်း) ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၼုမ်ႇယိင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ။ ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 17 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၼ်းလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်သေ  ႁၢႆၵႂႃႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၶီးဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈၼႆ။  ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ...

ၸၢႆး 4 ၵေႃႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁႃၸွႆႈ

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယဝ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ်   ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈႁႃ။ ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ မႃးႁႃၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ...

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ႁၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး 7 ဝၼ်းယဝ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢႆလႆႈ 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈၶိုၼ်း။ ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ မႃးႁႃၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ မႆႈၸႂ်ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႈၼမ်ႉတႃ...

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းႁိုင် 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၵႂႃႇမီးလႂ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းႁိုဝ် တၢႆႁိုဝ်လိပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း  ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇလႄႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ၊ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10...

ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁၢႆ ၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်

ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်သေ ၽွင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆၵႂႃႇၵၢင်တၢင်းႁိုင် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တင်းလင် မႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ ဢႃယု 27 ပီတင်း ၸၢႆးသွၼ် ဢႃယု...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ယူႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၼၢင်းမူဝ်ဢေး ဢႃယု 28 ပီ ယူႇပွၵ့် 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27/1/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ ၼၢင်းဢေတႄး...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆႁိမ်းၸမ်ဝူင်ႈ ပႆႇႁၼ်တူဝ် ၶိုၼ်း

 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်း ပွၵ့်မၢၼ်ႈ ၶဵတ်ႇ/ၼႃႈလိၼ် 2 (နယ်မြေ ၂) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၽဵဝ်းဝိၼ်းသေႃႇ(ႁွင့်) ဢၵျီးၵွင်ႇ ဢႃယု 24 ပီ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း...

 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း 

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်း ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။   ၸၢႆးၶၢဝ် ဢႃယု 27 ပီ  ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်း ၼႃႈ လိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ  သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ( ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းပၼ်ဝႆႉၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်း...

လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်ႁၢႆ ပေႃႈမႄႈၺႃး ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သိုပ်ႇၾူၼ်းလွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သိုပ်ႇၾူၼ်း လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈ ဢၼ်လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်ႁၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢူၼ်းပၼ် 15 သႅၼ် ပေႃးဢမ်ႇဢူၼ်း တေ ယိုဝ်းလုၵ်ႈသၢဝ်ၶဝ်တၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ပေႃႈမႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 19 ပီ ဢၼ်ႁၢႆဝႆႉၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇၶိုၼ်း ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img