Wednesday, March 22, 2023

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ယူႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။

ၼၢင်းမူဝ်ဢေး ဢႃယု 28 ပီ ယူႇပွၵ့် 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27/1/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

ၼၢင်းဢေတႄး ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃ့ ၼၢင်းမူဝ်ဢေး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လၢၼ်ယိင်းၶႃႈ ဢေႃႈၼၼ့် မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆးႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးလီဢေႃႈ။ပေႃႈမႄႈတႄ့ ဢမ်ႇမီးယဝ့်ၶႃႈ ယူႇၸွမ်းၶႃႈမႃး ႁိုင်ယဝ့်ၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄ့ ၵႂႃႇလႄႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ့်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆ့ သေ ပေႃးၶမ်ႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းႁေၼႆၵွႆး ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵမ်းၼႆ့သမ့် ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။မိူဝ်ႈမၼ်း ပႆႇႁၢႆၵႂႃႇၼႆ့ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်းလႄႇ ၼမ့်ၶမ်းၼႆယူႇဢေႃႈ။ဢမ်ႇထၢင်ႇမၼ်းတေႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိူင့်ၼႆ။ ၵႂႃႇ ထၢမ်တူၺ်းပိူၼ်ႈတႄ့ဝႃႈ ႁၼ်မၼ်း ၵႂႃႇၵိၵ့်ၵႃး တဵင်းတၢၼ်းၶျီႇ(သိန်းသန်းချီ)ပုၼ့်ၼႆဢေႃႈ။ထႅင်ႈၵေႃ့သမ့် လၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ် ၼၢင်းမူဝ်းဢေး တၢင်းၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်းပုၼ့်ၼႆ ဝႃႈမိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝၼ်းဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ့်။ ၵမ့်ၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇၸၢင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ  2 မိုၼ်ႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇထိုင်ၼမ့်ၶမ်းၼႆဝႃႇ။ ၽိူဝ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇဝႄ့သႂ်ႇၼမ့်မၼ်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းမၼ်းသမ့် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းပၼ်ၼႆလႄႈ ပွႆႇမၼ်းဝႆႉသေ ပၢႆပႅတ်ႈ  ၼႆဢေႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂႃႇယူႇလႂ်ႁေ ဢမ်ႇႁူႉယဝ့်ၶႃႈ ” -ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵိၼ်ၵူၼ်း မီးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းၺႃး ပေႃႈလဵင့် လၢဝ်းပၢၼ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလႆႈတွင်းၵေႃႈမီး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၼၢင်းဢေတႄး ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉ ၼၢင်းမူဝ်ဢေး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼၢင်းမူဝ်ဢေး လၢၼ်ၶႃႈၼႆ့  ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်ပွတ်း မိူၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဝႆ့ဢေႃႈ ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄ့ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸွမ်းဝတ့် ၵျွင်း  ၸိူဝ်းၼႆ့ယူႇဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ မီးၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ဢိၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ၶႃႈ ႁႃပေႃးၸွတ်ႇၶႃႈယဝ့် ပႆႇႁၼ် ။ မႆႈၸႂ်တေ့ယဝ့်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ၵႂႃႇၺႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းႁုၵ့်ႁၢႆ့ ၵူဝ်ပဵၼ်သေ မဵဝ်းမဵဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၼၢင်းမူဝ်ဢေး – ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းဢေးတႄး မၢႆၾူၼ်း 09 420187617 ၊ 09 697556259 သေၵမ်း – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း