Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်လႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆ

သိုၵ်မၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်၊ ၸေႊ လၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမူႇၸေႊပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းလူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႆႈၸႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႆသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ် မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၼႆသေ  ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းလူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်သိမ်းၶူဝ်းလဵင်းၶဝ်သေ လုၵ်ႉတီႈၵျွင်းႁူဝ်ၼႃးၼၼ်ႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉဢေႃႈ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ

 ၽွင်းၶၢဝ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈသင် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁေႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ႁႃၼေႃႇႁႃမႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇမႃးၶၢႆ  ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းၶၢဝ်းလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ။ ပီၼႆႉၶၢဝ်းၼေႃႇ ၶၢဝ်းႁဵပ်း သိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ ႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈယူတ်း ယႃ ထိုင်တီႈလႆႈလုမ်းလႃး ႁၵ်ႉသႃတူဝ် ယူႇတီႈႁိူၼ်း (ၶၢတ်ႈ) ၽႂ်မၼ်း ။ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းပၢႆး ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်လႄႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးလူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းလွႆ ၶၢတ်ႇလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈ ပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၽႂ် မၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ် ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽူင်ႉပၢႆႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵေႃ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈတူဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁူၺ်ႈၼႂ်းလွႆ ၊ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်သင် ၶိုၼ်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းၵူဝ်ႁႄ ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶိုတ်းတၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶိုတ်းတၼ်း။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ KNDF B – 02 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လွႆၵေႃႇ - မိူင်းပၢႆး  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဝႆႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းတႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2023 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးဢမ်ႇယွမ်း 100

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5,000 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ 400 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇပွၵ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး လင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်း 139 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး/ ယိင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယွၼ်ႉၵပ့်ၵိၼ်းလွင်ႈယူႇၵိၼ် ပၼ်ႁႃငိုၼ်း တွင်းၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5,000 ပၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၊ ႁႃ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လိၼ်လႅၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶူတ်းလိူတ်ႈလိူဝ် ၸမ် 700

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၶူတ်းလိူတ်ႈလိူဝ် ၸမ် 700 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လိူဝ်ႁႅင်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်၊ မိူင်းပၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတင်း ၸႄႈဝဵင်းၻီးမူဝ်းသူဝ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵျွၵ်ႉမႄး မွင်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵတ်းယဵၼ်ၶႂ်ႈႈၸဵဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း  

“ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ ပေႃးႁဝ်းမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႆ လႆႈႁႃၵိၼ်လိူင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈ ႁိူၼ်းသင်။ ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း သိုဝ်ႉၵိၼ်ယူႇၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၽၵ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၶၢႆပၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၢင်ဢၼ် ပေႃးၼဝ်ႈပေႃးမဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးတင်းလိူၵ်ႈသင်”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ တႃႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 100 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 5,376 ၵေႃႉၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းလၢႆးၶႃႈ ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 60 ပၢႆ ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img