Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသတေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းတေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် 30 လၵ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး တေႃႇၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 သႅၼ် ထိုင် 2 သႅၼ်ပျႃး ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၸွမ်းၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼမ်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း - သိုၵ်း TNLA...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 သေ တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူႉတၢႆႁၢႆၵေႃႈမီးမႃးၼမ် ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသေ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း  ၵေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။ မၢင်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ  ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈၸိုင် တေ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေးပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။   ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတ...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ယိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢႃႇသမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း(ၼိူဝ်)၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆလႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈထုင်ႉလူင်၊...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မွၵ်ႈ 200

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉမႁႃၵမ်ၽေႃၸ တႆးလႅင်း၊ ဝတ်ႉသိမ်ႇ တိူၵ်ႈမိၼ်းဝုၼ်ႇမိၼ်းၵျီး၊ ဝတ်ႉဢုင်းၵျေႃး၊ ဝတ်ႉမႁႃႇလႄႇတီႇလႄႈ ဝတ်ႉၸႂ်ၵတ်းယဵၼ် တိူၵ်ႈပွင်းလႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပေႃးၶႂ်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈပလိၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၸိုင် ႁႂ်ႈယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈတီႈ ပလိၵ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင် KSP လူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း 1111 ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းး 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၵိၼ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် ၊ ၽႂ်ၶႂ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈတၵ်းလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၸုမ်းပလိၵ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵွၼ်ႇ ၼႆ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢူးပၺႃးၶုၼ်ႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၵမ်ႈၽွင်ႈတေၶိုၼ်းၶႂ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းယေးႁိုဝ်ႉ တေၶႂ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိုဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸွႆႈၸတ်းပၼ်။ ဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်တေမိူဝ်း...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယႆ 300 ပၢႆ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈမူၵ်းၸွမ်းထဵင်ၼႃး ၸွမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သဵင်ၵွင်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ဝၢၼ်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA - TNLA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ဝၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 8

ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတရူၼ်းမႃးပွႆႇသႂ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶ ၸဝ်ႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်ႇသၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မၢင်ၸိူဝ်း ၽႅဝ်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇသေ...

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း လတ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA သေ...

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်းမီးၵဝ်ႈႁဵင်ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 9,390 ၵေႃႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ႁူဝ်ႁုပ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2023...

Latest news

- Advertisement -spot_img