Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၶူပ်ႇ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ   ၼွၼ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်း  ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ  တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၶမ်ၾႆး။ ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ဝဵင်း 10 လၵ်းပၢႆ ၊ ၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ 400 ပၢႆလူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 400 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း 25/11/2022 ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ႁူဝ်ၼွင်လႄႈၵုင်းပႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႁႃႇၸီႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း ပူႇတႃႇ(တႃႈရူတ်ႉၾႆး) ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်းတေႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း  ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2 ႁဵင်ပၢႆႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 200 လင်ႁိူၼ်းပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈဝၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ဢေႃႈ။ ပၢႆႈမႃးၵမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မႃး 200 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၼမ်ႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မီး ပၢၵ်ႇပၢႆ ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်း ၶၢင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ် တႃႇမေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမိူဝ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ယၢပ်ႇၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းတင်းမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဝူၼ်ႉၵႂင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်း၊ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉႁၢမ်ႈ ပႆႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်။ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ။ တေၵွင်ႉသၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေတုၵ်းယွၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ယၢမ်းလဵဝ်ဝူၼ်ႉၵႂင် ဝႆႉ ဢေႃႈ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း၊...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈလၵ်ႉ

 ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ဢၼ်ၶၢႆၵိၼ်လႆႈၼၼ်ႉလၵ်ႉၵူႈဢၼ်၊ လၵ်ႉပႃးၵႂၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈ 11 လၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၊ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ သမ်ႉပၢႆၺႃးၶဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် ႁိမ်ၸိင်းယိုတ်းဢဝ်ၵူႈဢၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၵိုတ်း လၵ်ႉမူတ်း   ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။  “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လဵင်ႉၵႂၢႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇၵႂၢႆးမၼ်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸူၼ်ငိုၼ်းၽွင်းဢၢၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႉၸဝ်ႉၵႂႃႇၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႃးမိတ်ႈပႃးမႆႉပႂ်ႉႁႄႉၸူၼ်ငိုၼ်း၊ ယွၼ်းၵႃႈႁိုဝ် လႆႈပၼ်ၵႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ် Oct ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် မွၵ်ႈ 2မူင်းပၢႆ တီႈၼႂ်းပွၵ့် 7 (၂မိုင်ကုန်း) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ ယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းၶွၼ့် ႁႄ့တၢင်းၸူၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းတေမႃးၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၼ်းတေၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်မင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈယႃႈယႃ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ့်ၶၢႆမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇယူႇလီ။ ၸပ်းၶႆႈၼၢဝ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇလုၵ့်လႆႈၵေႃႈမီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ် ၼႂ်းတူဝ်လႆႈပီပၢႆ လူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းၶႃ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈ၊ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃ  ။ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇပီၵၢႆ 2021 ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉ ၶမ်ဝႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 ႁဵင်ပၢႆ တေဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ။ ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵျွၵ်ႉမႄး မႆႈၸႂ်ထႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  သင်တေသိုပ်ႇယူႇ ထႅင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်လူင်ႈၼႃႈႁၢဝ်းႁႅင်း။ ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၽႃႇတတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈႁၢၼ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၵႃႈၽႃႇတတ်း ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈႁူမ်ႈ ဢႃယု 42 ပီလႄႈ ၼၢင်းၸိင်ႇ ဢႃယု 39 ပီ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ် လုၵ်ႉမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉမႃး တႃႇမိူဝ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႆသေ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပၢင်ႁႆး   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ 300 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵယႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img