Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလွႆၸေႊ မိူင်းၶၢင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ

ၸၢဝ်းတႆး 100 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းလွႆၸေႊ လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် - ၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး တီႈမၢၼ်ႈ ၸေႊ၊ မိူင်းမွၵ်ႇလႄႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 128 ၵေႃႉ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 7,000 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၾူၼ်လူမ်းပတ်ႉထွင်းႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး သုမ်ႉသွင်းတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 17-19 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ၾူၼ်လူမ်းပတ်ႉထွင်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ သုမ်ႉတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼွင်တရႃး၊ ၼွင်ၶႃ၊ သွင်းၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽႃႈယၢင် (မူဝ်းၵႃႇ) တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့...

ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢႆ 6 မၢတ်ႇ 5

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢင်လွင်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3,000 ပၢႆ တီႈၼွင်ၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ 3,000 ပၢႆ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် - ပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 14/04/2024 ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF...

ပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ - တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်မျႃႉဝတီႇ။ ပိူင်လူင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းထႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆးလႄႈ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ...

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၸဵမ် တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈလႆႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႇထႃႊရတ်ႉသ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးမွၵ်ႈသႅၼ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးထိုင် 2 လၢၼ်ႉ 8 သႅၼ်ယဝ်ႉ UNOCHA ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝဵင်းၵႃလိုဝ်းလႄႈ ဝဵင်းၵၼီႇ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး ထိုင်မိုၼ်ႇပၢႆ။ တီႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တိူင်းတၼၢဝ်းသီၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီတင်း ၵူၼ်းထုင်ႉပဵင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉဢမ်ႇငိုၼ်းၵႃႈၸရိတ်ႈတၢင်းပွၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၵြႃး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၢင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၵြႃး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႊၻိမ်ႊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလိုဝ်း(ၵလေး) တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၢၼ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇမိူင်းၵြႃး။ ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢႃယုမီး ၼႂ်းၵႄႈ 46 ပီလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသတေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းတေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် 30 လၵ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး တေႃႇၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 သႅၼ် ထိုင် 2 သႅၼ်ပျႃး ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၸွမ်းၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼမ်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း - သိုၵ်း TNLA...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 သေ တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူႉတၢႆႁၢႆၵေႃႈမီးမႃးၼမ် ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသေ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း  ၵေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။ မၢင်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ  ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈၸိုင် တေ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေးပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။   ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတ...

Latest news

- Advertisement -spot_img