Thursday, May 23, 2024

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးမွၵ်ႈသႅၼ်

Must read

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးထိုင် 2 လၢၼ်ႉ 8 သႅၼ်ယဝ်ႉ UNOCHA ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းၵႃလိုဝ်းလႄႈ ဝဵင်းၵၼီႇ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး ထိုင်မိုၼ်ႇပၢႆ။

- Subscription -

တီႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တိူင်းတၼၢဝ်းသီၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင် မိုၼ်ႇပၢႆ။ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇသမ်ႉ မီး 17 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း မီး 15 ၸႄႈဝဵင်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်၊ ယူႇတီႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉ UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း