Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶိုၼ်း တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတဝ်တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ၊ ၵႂႃႇႁိုၵ်ႉသႂ်ႇၵၼ်တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တၢင်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင်ႈ သေယိုဝ်းၵၼ်။ လုၵ်ႉတၢင်း ၶလယ 41 သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸွႆႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းႁွင်ႇ ထပ်းၵၼ်မွၵ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်း ၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈလႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းယႂ်ႇ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ မွၵ်ႈ 15 ၵမ်းၼႆႉ...

သဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 501 တင်း 502 တီႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ  

သဵင်ၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ 2 တီႈႁူဝ်တၢင်းၵႃႇၵွႆႇယေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူဝ်တၢင်းၵႃႇၵွႆႇယေး(ႁူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ) ႁိမ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ မၢႆ 2  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ပိူၼ်ႈမႃးယိုဝ်း  မွၵ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် မိူင်းပေႃးယဵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး မိူင်းပေႃးယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလုၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉပၢင်သိမ်ႇလႄႈ ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:40 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မူႇၸေႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - ပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်းဝႆႉ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သဵင်ၵွင်တႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - ပၢင်လူင် ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉထႃႈ   ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ဝႃႈ ၼႆ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ၵၢင်ဝၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉထႃႈ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉ ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈၸေႊႁႆး - ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶိူဝ်းယႂ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သဵင်ၵွင်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 150 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈသွင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလုၵ်ႉတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းႁွပ်ႇၶူဝ်းၶွင် ပၢႆႈမႃးၸူးၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးတေႃႇၼႂ်ၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၵေး ( ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႈၵူင်း) ၊ ပဵင်းလူင်လႄႈ ၵုၼ်ၵျွင်း (ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶိင်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉၶၢႆႉယဝ်ႉဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ငိူင်ႉပၢႆႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 11/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉ မိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တႅၵ်ႇတၢင်းမၢၼ်ႈတွင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတၢင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ။ သြႃႇမ ဢႅတ်ႇသတိူဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ။...

 သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇပွတ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ 200

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/3/2020 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႉတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇပၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ လတ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင် လႆႈငိၼ်းသဵင်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img