Sunday, June 16, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by CJ – သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈၸေႊႁႆး – ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် တင်းၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵိုတ်းၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်ၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ။ သိုၵ်း TNLA လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ပိုတ်ႇယူႇၵေႃႈ   ဢမ်ႇမီးတင်းၵူၼ်းၶၢႆ လႄႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉ။ ၵၢင်ဝဵင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၊ယဵၼ်ငႅဝ်ႁႅင်ႈႁႅတ်ႇဝႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“တင်ႈတႄႇသိုၵ်းလွႆ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ သွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉမႃးသေ  တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်း  ၵူၼ်းၵႂႃႇ ၸၢႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵၢတ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇၶႃႈ။ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၵူၺ်းဢေႃႈ မီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ် ဢိတ်းဢွတ်းယူႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/1/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ။  ဝၢႆးၼၼ်ႉပၼ်ႁႃသိုပ်ႇယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း