Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊ ၵိၼ်းၸႂ်

Must read

ၸဝ်ႈၵႃး သၢႆမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်  ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်။

Photo KK Youth–သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းၸမ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021   ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းလႅၼ်ႈတၢင်းသၢႆမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်း ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ယွၼ်းငိုၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃး မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ ၶဝ်ယွၼ်းၼႆႉၼမ်လိူဝ်   ၵူႈပွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ မႃးၽႅဝ်ႁိူၼ်းၼႆႉ ၵိုတ်းငိုၼ်းလိူဝ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းပီ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵႃးၸိူဝ်းလႅၼ်ႈတၢင်းသၢႆပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၵၢင်ဝၼ်း တီႈၵေႇသုတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် 2-3 လမ်း ၊  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸူၼ်လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ လိူင်ႇႁႅင်း မႃး ဝႃႈၼႆ။  

“  ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆ ၸဝ်ႈၵႃး  ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ။ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ၸူၼ်ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃး ၶၢဝ်းလႂ် တီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ဢၼ်လႆႈၵူဝ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ – ၵၢင်ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၸဝ်ႈၵႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လႆႈၾၢင်ႉသတိသေ ၵူဝ်တီႈသုတ်းတႄႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်တီႈသုတ်းတႄႉ ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ။ ပေႃးပူၼ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး တႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းၸႂ် တႃႇတေလႅၼ်ႈၵႃးတႄႉ ပေႃးၶႂ်ႈမူတ်း ယဝ်ႉၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ၶႂ်ႈလိုဝ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ။ လႆႈတၢင်းႁိူဝ်ႉၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်ၶႃႈတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ။    ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ် ႁႃၵိၼ်ငၢႆႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၵႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵပ်းၵိၼ်းၸႂ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်းတႅမ်ႇ၊ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လိူင်ႇၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်း ၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုၼ်ႈၶႅၼ်းၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း