Saturday, May 25, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:40 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မူႇၸေႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:40 မူင်း တေႃႇထိုင် 8:50 မူင်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇၶၢတ်ႇၶႃႈ။ ၸုမ်းလႂ် မႃးလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢၼ် ယူႇတီႈ ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈသေ ယိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ ပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ/ ၸၢၵ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းႁူဝ်ၼႃးသေ ယိုဝ်းမႃး တႄႉ ပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈလူင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်မႃးယၢမ်း 9:15 မူင်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉႁႃယဵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ ၸဵမ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉၸွမ်းၸဵင်ႇ တၢင်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢင်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တင်းၼမ်။

“မွင်းဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉၸွမ်းၸဵင်ႇတၢင်း ႁိမ်းၵၢင်းမၢၵ်ႇၼင်လႄႈ ႁိမ်းပၢၼ်ႇၵၢမ်ႇပေႃးၸႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ပၼ်သတိၵၼ် လၢႆလၢႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉမႃး ယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း