Sunday, May 26, 2024

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉၶၢႆႉယဝ်ႉဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ငိူင်ႉပၢႆႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်ပႆႇႁူႉ။

Photo by Mong Baw Youth

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 11/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉ မိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တႅၵ်ႇတၢင်းမၢၼ်ႈတွင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတၢင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ။

- Subscription -

သြႃႇမ ဢႅတ်ႇသတိူဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ။ ပဵၼ်တၢင်းမၢၼ်ႈတွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတင်း မိူင်းပေႃႈမွၵ်ႈ 5 လၵ်း။ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတွင်းတႄႉၶၢႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ ပႃးတင်းမိူင်းပေႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး။

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵွၼ်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းထုင်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း 36 ၶွင် KIA ၵေႃႈတူင်ႉၼိုင်။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၵေႃႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉပႆႇႁူႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပႆႇလၢႆးငၢၼ်းမႃးဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တႃးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း  ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈမုၼ်းသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/9/2020 တႄႉ သိုၵ်း TNLA လႄႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ပၢင်တိုၵ်းႁိုင်ထိုင်မွၵ်ႈ 5 ၸူဝ်ႈမူင်း- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း