Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းပႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈ တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶင်ၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ႇတၢႆၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇThe Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၶႃႈႁႅမ်ပိူၼ်ႈတၢႆ ၊ လၵ်ႉၸၵ်ႉၸူၼ်ပိူၼ်ႈ၊ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ပိူၼ်ႈ၊ လၵ်ႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းၼႂ်းတပ်ႉသေၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်၊ ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇသေလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၵူၼ်ထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၼ်ႉမီး 10 ၵေႃႉ။ တႃႇ 3 ၵေႃႉၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။ တႃႇ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉတီႈယူႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သင်ႇယႃႉထႅဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တႄႇယႃႉယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ယႃႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈထႅဝ် ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈငူပ်ႉငီႉ ပၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးမႃးၵူၼ်ႇယႃႉထႅဝ်ႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမႆၶၢတ်ႈႁႄႉဝႆႉ ႁူဝ်တၢင်းႁၢင် တၢင်းႁူဝ်သေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸမ်။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် -...

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း 2 တီႈ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈလႄႈ မူႇၸေႊ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း မိူင်းတိင် (ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ)...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ် – ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်လႄႈ ၶၢတ်ႈဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး ပၼ်ပိူၼ်ႈ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ၽႂ်မီးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶဝ် ၵုမ်းၵမ်တင်းသဵင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်၊...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႉၺွပ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 607 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တႃႇသေႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 6 ၵေႃႉသေ ႁွင်ႉဢဝ်လုင်းပႃႉထေး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းပၢၵ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွင်းငမ်းဝဵင်းၵွင်းၸၢင်ႉလႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး - ထိုင် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်းတင်း 2 ဝဵင်းယဝ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေပၼ်တၢမ်ႇ လုၵ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ယႃႉၵွင်းမူး တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၼႆႉ မီးဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ (VDO) ဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်တႃမၢတ်ႇ ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႈဝႆႉ တီႈပွႆႉ (ပွိုင့်) 2202 ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ မူတ်းယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုတ်းလႆႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တင်းမူတ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁုင်မိုဝ်ႉ တႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်

ၽွင်းသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ် 9 မိုဝ်ႉ 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်ၵႃႇ ႁုင်မိုဝ်ႉပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇ လုၵ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၼိုင်ႈတႃႇလႂ် သဵင်ႈၶဝ်ႈသၢၼ်ထူင်လူင် 5 ထူင် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶၢဝ်းသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၼႆႉ တီႈပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ႁွင်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းႁိူၼ်းယေး။ႁႂ်ႈၵႂႃႇတူမ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းယဝ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇပၼ်ၶဝ်ဢေႃႈ။...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းၽႂ်းၶၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ  ႁွင်ႉမွၵ်ႇဢဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ ႁူဝ်ပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ်လီယဝ်ႉ တမ်းၸႂ် လႆႈယဝ်ႉ။ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ...

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဢိူင်ႇၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ်။ ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ဢၼ် MNDAA ၶဝ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ပၢင်တိုၵ်းတႄ့ ႁိုင်မွၵ်ႈ 1...

MNDAA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယွၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႄႈယိင်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယွၼ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယွၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ မႄႈယိင်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ သင်ႉႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇပၼ်လႄႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈထိုင်တီႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2021 MNDAA ယွၼ်းႁႂ်ႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် သူင်ႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ 5 ၵေႃႉ၊ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ပႃးၼၢင်းယိင်း ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇတၢင်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်ၵူၼ်းလႆႈလႄႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ပိတ်ႉပေႃႉ ပေႃႈမႄႈ ပူႇၵႄႇ ။ “ဝၼ်းၽိတ်ႈလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်းၼၼ်ႉ...

ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈ ၶႄႇမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႇႁႄႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ   ဝၢၼ်ႈၾၢႆၵွင်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေး  လူႉၵွႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img