Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းတဢၢင်း

TNLA ထႅမ်ႁႅင်း ဢိူမ်ႈၸမ် သၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

သိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တၢင်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၸၢင်ႉ...

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူႈႁၢၼ်ႉ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမႃးလၢႆလၢႆလမ်း ဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶဝ်ႈၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶဝ်ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်ၵူႈႁၢၼ်ႉဢေႃႈ။ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၼႅတ်ႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လိုပ်ႈလမ်းသိုၵ်း TNLA ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ  ။ ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်း TNLA လူင်းတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လၢႆ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း   တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းလွႆၽႄႁဵတ်းသွင်ငႃးသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းဢေႃႈ။ ငႃးၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး...

TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆ ၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ   ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉသေ  ႁွင်ႉၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထတ်းထၢမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 55 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလၢႆးမႂ်ႇ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ႁဵင်းလိၵ်ႈ (Name Card) လႄႈ မၢႆၾူၼ်း ပၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ဝႂ်ႁဵင်းလိၵ်ႈလႄႈ မၢႆၾူၼ်း  ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ...

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းသုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၺႃး TNLA တီႉၵႂႃႇပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတီႉထိုင်ႁိူၼ်းသေဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 3 ဝၼ်းယဝ်ႉယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၊ ၵူၼ်းႁၼ်တႂ်ႈတႃႈတႄႉဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်း TNLA ။ ဝၼ်းတီႈ 15/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ပႃႈၶမ်းဢီႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃး သိုၵ်းTNLA  တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွႆႇမႃးၶိုၼ်း 2 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၶိုၼ်းသင်ႇႁႂ်ႈပူႇၵႄႇႁႃၵူၼ်းသူင်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း 2 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယေး ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်း TNLA တီႉၺွပ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၼႄတၢင်း 6 ၵေႃႉ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ...

TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ/ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝတ်ႉပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉဝိႁၢရ်...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ/ ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵဵပ်းၵူႈႁၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် လိူဝ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆၵမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇ ပဵၼ်လၢႆၵမ်းၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈႁွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်သဵင်မၢၵ်ႇလူင်ၶႃႈဢေႃႈ တႅၵ်ႇပဵၼ်လၢႆၵမ်းၶႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ် ယိုဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထွမ်ႇတႄႉ”-...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆၵမ်း

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႃႉပၢႆး (လပိုင်ကျေးရွာ) ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႇမႃႉ (တောင်မအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းမီး 4 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း  ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈယၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။    ႁွင်ႈၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img