Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လိုပ်ႈလမ်းသိုၵ်း TNLA ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ  ။

Photo by: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 5/1/2022

ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး  တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်း ၶၢင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူင် ဢႃယု 32 ပီ 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပီ 1 ၵေႃႉလႄႈ ဢႃယု 66 ပီ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းပဵင်းလႄႈ ပၢင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်ၸၢင်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ  ။

“တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၶႃႈ  ပႆႇယဵၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼၼ်ႉ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၼိူဝ်လွႆသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးပုၼ်ႉဢမ်ႇထၢတ်ႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်ၸၢင်ႉ။ ဝၢႆးထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼၼ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/1/2022 သမ်ႉ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သွင်ၵေႃႉ မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်းသေ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း