TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ

44

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆ ၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈဢတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး၊ ယင်းပၢႆပေႃႉထုပ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်း ႁွင်ႈဢတ်းသဵင် မၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး ႁိူၼ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၶဝ် ၵူၺ်းမႃး ဢမ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၸွမ်း။ ၶဝ်ယႃႉၵၵ်ႇသေႃးႁွင်ႈဢတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ၶႃႈႁဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ထုပ်ႉပေႃႉၵွႆၶိူင်ႈၶူဝ်းတၢင်းၼႂ်းပႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ Apple i5 လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁွင်ႈဢတ်းထႅင်ႈ၊ YAMAHA Keyboard ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ႁူဝ်ၸၢၵ်ႈ ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊ 22  လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႈ ၸၼ်ၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉၼႆႉ   သွင်ပွၵ်ႈ ပႃး ၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း။ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၽူႈ ၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးသေၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်း သိုၵ်းၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးသွၵ်ႈႁင်းၵူၺ်း  ။

“သိုၵ်းၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈႁူႉႁၼ်သၢၵ်ႈသေႇၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်ၵႂႃႇၶႃႈ။ ၶဝ် ၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းသေႃးသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယႃႉၵၢၵ်ႇသေႃးသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်းၶွင် တၢင်းၼႂ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းႁွင်ႈဢတ်းသဵင်ထႅင်ႈ”-  ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ် မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  TNLA  လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းယေးမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉတႄႉယူႇ၊ ၵူၺ်းလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး – ဝႃႈၼႆ။  

“လွင်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉယူႇ။ လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ သၢႆသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းၼၼ်ႉယူႇ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင်ၼႆႉ မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ