Sunday, September 24, 2023

သိုၵ်း TNLA လူင်းတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လၢႆ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း   တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo CJ- သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈတဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းလွႆၽႄႁဵတ်းသွင်ငႃးသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းဢေႃႈ။ ငႃးၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး မႃး။ ထႅင်ႈငႃးၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းသႃႇမႃး ထိုင်တီႈပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ထွႆ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၵမ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း။ မႃးႁဵတ်းသင်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေ သိုၵ်း TNLA ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸွမ်းလင်ၶဝ် သွင်လုၵ်ႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၼႅတ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“မိူၼ်ၶဝ် သႂ်ႇၺၢၼ်ႇၵၼ်ၵူၺ်း သိုၵ်းလွႆတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေသိုၵ်းလွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇတေယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၸွမ်း တင်း လင်ၵူၺ်းၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ယူႇတီႈသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉသေယိုဝ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ။ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဝႃႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။ ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸွမ်း 5 ၵေႃႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/1/2022 ၵူၼ်းသိုၵ်း TNLA သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ယိုဝ်းတၢႆ   ၵၢင်ၵၢတ်ႇ။  မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်း TNLA  ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်တင်းၶဝ်ဢဝ်ႁႅင်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇမီးၶၢဝ်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၶူဝ်းၵဵပ်းလဵင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇမႃးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉၶႃႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ၊ ပေႃးပဵၼ်သင်မႃး သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ တီႈၽႂ် တီႈလႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း