Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ

ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီလႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး 65 ပီ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး 2 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်မိူဝ်းမဵတ်ႉတႃႇ ထမ်း (တြႃး) ပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ...

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းမႃးလူႇမႃးဝႆႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇ ႁူဝ်သႅၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023  မႃး ၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃ ႁပ့်ထွမ်ႇတြႃးၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်  မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ 60 ပီတဵမ်  ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်။ ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းပွႆးၼႆ့ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ႁေႃးတြႃးၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ ၵူႈဝၼ်းၼႆ့ မၼ်းၸဝ်ႈတေမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တၵ်ႉၵႃႇလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေလူႇတၢၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈပၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄး လုၵ်ႈသိတ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး သင်ၶၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ် တီႈလဵဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ   ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု ထူၼ်ႈထိုင် 57...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ တေထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊတေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းတီႈၵျွင်းမိူင်းၽူင်း၊ တေႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈ ၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။    ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၸိုင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု 57 ပီသေ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ ႁၢမ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈသိတ်ႇတၵ်ႉၵႃႇ မႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈမိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထတ်းတီႈၸမ်ၵႆ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ယူႇတီႈဝတ်ႉသႃႇသၼႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸုမ်ႉမိူင်း ၵႃလိ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇ တပႄး ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

(11/09/1943) ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၸိုဝ်ႈ – ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးၼႅင်ႇၼႅင်ႇ ႁိုဝ် Noel ။ပေႃႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈၵျႃႇၸုင်ႇ၊မႄႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈသူၺ်ႇယူင်ႇ။တီႈၵိူတ်ႇ – ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ – မိူဝ်ႈ 11/9/1943 ၊ ဝၼ်းသဝ်၊ ပီၵေႃးၸႃႇ 1305 ၊ ပီထမ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 47 ပီ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် ( 47 ) ပီ တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်သႅင် ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/08/2018  တင်ႈတႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:00 AM ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img