Saturday, July 20, 2024

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်း

Must read

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ တေထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊတေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းတီႈၵျွင်းမိူင်းၽူင်း၊ တေႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈ ၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   

Photo Credit to Nyana Siri

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၸိုင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု 57 ပီသေ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈတေၵႂႃႇၶွၼ်ႈတုမ်တီႈလဵဝ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈတီႈ တိုၵ်းသူၼ်းသေႃႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယူႇ။  ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈၽႂ် ဢွင်ႈတီႈမၼ်း ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၸူႉတီႈ လဵဝ်ၵၼ်သေႁဵတ်းၸိုင် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်။ မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ပွႆးတိုၼ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Nyana Siri – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း

တီႈၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ လုမ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း (ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း (ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ် ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ မႃးၼွၼ်း၊ မႃးလိုဝ်ႈ မႃးဝႆႈ ၽြႃး ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း။ ၸဝ်ႈတႄႇၶဝ်ႈ   ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ၸမ် 2 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းထမ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသီၻွၼ်းရိူင်း မိူင်းၽူင်း တီႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈ သႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃးဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း