Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မေႃယႃ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မေႃယႃ CDM ၶဝ် တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်း CDM မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးမေႃယႃ CDM...

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇ ထိုင်တီႈၶႃႁၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ထိုင်တီႈၶႃႁၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်း TNLA တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း – ၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ  

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း မီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႊ (Meter box) လႄႈ ၵဵပ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ (Electric Power Corporation - EPC) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း...

TNLA ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တႃႇၶွတ်ႇပိူင်မူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ

သိုၵ်း TNLA သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပိူင် ၽွင်းငမ်းမူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၸိုင် တေယိုတ်းဢဝ်လၢႆ ႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းလွႆၶဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။   ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်း တၢင်းမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းပႃႈသႂ်ယႃး...

ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၸူၼ်ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၾူၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၾူၼ်းၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၽူႈမၢႆတိုၵ်ႉပႆၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မီးၸုမ်း ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇ သၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

လိၼ်ယူတ်ႇ တဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ထုၵ်ႇလိၼ်လွႆယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သေ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လိၼ်ယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းထဵင် ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢႆႇ...

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် 40 ပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 4 လင်။ ထိုင်မႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ 40...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ  လူႉၵွႆၼမ်၊ မၢတ်ႇ/တၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး ။  ဝၼ်းတီႈ 2/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် ဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း  လုင်းသၢင်ႇဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ။ လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးပၼ်သဵင် မီးဢေႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးပၼ်သဵင်/ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်ႉမီးဢေႇမင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး သုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်း 2,000 ပၢႆ။ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တိုၵ်ႉမီး 1,020 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈပႂ်ႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင်ၼႆႉ...

TNLA တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 1,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈၼမ်ႉတူႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 1,000 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-14/03/2018 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA တင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img