Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။  

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
Photo by – Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းပႃႈသႂ်ယႃး

ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်း တၢင်းမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းပႃႈသႂ်ယႃး လူႉၵွႆ လင်ၼိုင်ႈ။

- Subscription -
ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇမႃ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇမႃ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉပၢင်ႁႆး ၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမႃး 2 လုၵ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးပႃႈသႂ်ယႃးၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်ႈႁိူၼ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႉ AA ႁူမ်ႈလူၺ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သေ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းထိုင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း