Wednesday, July 24, 2024

ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၸူၼ်ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၾူၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

Must read

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၾူၼ်းၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၽူႈမၢႆတိုၵ်ႉပႆၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မီးၸုမ်း ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇ သၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႄႉထၢမ်သေ ၸူၼ်ဢဝ်ၾူၼ်း ၽွင်းၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈပႆလတ်းၵႃးၶဝ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးသီၶၢဝ် သႅၼ်း (wish) လမ်းၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ မႃးႁူပ်ႉၺႃးၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းတၢင်း တဵၵ်းထၢမ်ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈဝႃႈ မႂ်းပဵၼ်သိုၵ်းတႆးႁႃႉ၊ သိုၵ်းလွႆႁႃႉ ၽူႈမၢႆတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆသေ ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ သွၵ်ႈၼႂ်းထွင်း ၼႂ်းထူင် ၽူႈမၢႆသေ ဢီးမၼ်းၸၢႆးလူမ်ႉတီႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢဝ်ၽူင်းမၼ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၾူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်မီးၵႃႈႁိုဝ် ပဵၼ် သႅၼ်းမဵဝ်းႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းလႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃးတႄႉ ပႆႇႁူႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ထၢမ်ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇ။ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလႃႉသူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း