Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵေးသီး

ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူၺ်ႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လူတ်းယွမ်းႁႅင်း  

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လူတ်းယွမ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် 1 ထူင်လႂ် 17,000 ပျႃးၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈသူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ပီ 2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ် 1...

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇပဵၼ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼမ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သၢမ်လိူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ - လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၊ လိူၼ်ဢေႊပ ရိူဝ်ႊလႄႈ လိူၼ်မေႊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပီ 2024...

ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵေးသီးတေႃႉထိုင်ၼွင်ၶဵဝ် တေႃႇဝၼ်း ၵႃးလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ တေႃႉဢွၵ်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ယၢမ်းၵၢင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵေးသီး ႁွင်ႉဢုပ်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 131 ႁွင်ႉဢုပ်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး တင်းမူတ်း လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢႃႇၵႃႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶလယ 131 ႁွင်ႉႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ - ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊...

ၵူၼ်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း လွင်ႈမဵၼ်ဢၢႆၵွၼ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း

ၵူၼ်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈသုတ်ႇ ၼူမ် မဵၼ်ဢၢႆၵွၼ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၶၢဝ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ယဝ်ႉ ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

လုမ်းလဝၵ တီႈဝဵင်းၵေးသီး ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ လွင်ႈလုမ်းလဝၵ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႇပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၼမ်ႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်း ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင် ၼိုင်ႈလႆႈပၼ် 30,000 ပျႃးထိုင် 50,000 ပျႃး ၵူႈပွၵ်ႈလႆႈပၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5,000 ပျႃး ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတူင်ႈပဵင်း မႃးယူႇဝဵင်းၵေးသီး ႁေႃႈလိုပ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢတ်ႇၼႆသေ ႁေႃႈလိုပ်ႈၵူၼ်းၶၢႆတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းၵၢင်ၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း  သိုၵ်းထၢၵ်ႈၼၼ်ႉႁေႃႈလိုပ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၶၢႆမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၊ ၸမ်ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ မႅၼ်ႈၽွင်းၵူၼ်းၵိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးႁဵတ်းလွင်ႈသုၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇဢၼ်ၺႃးလိုပ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တီႈၶႃႈၶၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈမႄႈၸဝ်ႈၶႃႈ ၶၢႆမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။...

ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးယိုဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵေးသီး

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းမိူင်းၼၢင်း ဝဵင်းၵေးသီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၵႃးဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇသၢၼ်း (ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ) ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းပၢင်တိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈဢိတ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းၼၢင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၽိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၵေးသီးယူႇ ပႆႇၵိုတ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇၶၢႆႉၶုတ်းထႅင်ႈတီႈမႂ်ႇ တေယၢၼ်တီႈၵဝ်ႇမွၵ်ႈ 2 ၽႃႇလူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူဝ်ႈႁိူင်း ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉတီႈ ႁိမ်းၾင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး - မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵၢဝ်

ၵူၼ်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ (ၵႃးတွႆး) တၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သေ သူင်ႇၸူး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100 လမ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ...

သဵင်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလပ်းမွႆႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး တေႃႉထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢွၵ်ႇၸူးတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵႃးလူင်း 22 လေႃႉ မွၵ်ႇ 100 လမ်း သဵင်ၸၢၵ်ႈၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်းမေႃးလင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း။ ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် လုၵ်ႉတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႉဢွၵ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊၶိုၼ်းတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈဝဵင်းၵေးသီး တေႃႉဢွၵ်ႇဝၼ်း 60 လမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် 1 ဝၼ်း ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ တေႃႉ ဢွၵ်ႇသူင်ႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 60 လမ်း။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူဝ်ႈႁိူင်း တႄႇၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈမႆႉႁူင်းလိူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်ႈ...

ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵေးသီးၶိုၼ်းတႄႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ဝဵင်းၵေးသီးမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊ MEC တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈမႆႉႁူင်းလိူင် ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊဢဝ်တီႈလိၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းငမ်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ယၢမ်း 11 မူင်း တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ထုင်ႉတၢင်းႁွင်ႇၵေးသီး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သေ ဢဝ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈတီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း  ဝဵင်းၵေးသီး၊ လွင်ႈဝႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶဝ်။ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ဢၼ်မီးမူႇဝၢၼ်ႈ 21 မူႇဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇၶတ်း တေယိုတ်းလိၼ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပူင်ၸူး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း 2-3 ဢိူင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 15/8/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ႁဵင် ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း တၢင်ႇယွၼ်းၸႂ်ႉတီႈလိၼ်ဝႆႉ။ ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၊ လိၵ်ႈၼၼ်ႉထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2020 ။ပႃးဝႆႉဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img