Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2 ႁဵင်ပၢႆႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 200 လင်ႁိူၼ်းပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈဝၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ဢေႃႈ။ ပၢႆႈမႃးၵမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မႃး 200 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၼမ်ႉ...

လုၵ်ႈၸၢႆးယွင်ႇမႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ – ပေႃႈတၢႆထင်တီႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇမႃႈယိပ်းၽႃႉမိတ်ႈလမ်းၾၼ်း ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း(ႁွင်ႉ) ၵူဝ်ႇလိၼ်း ယူႇပွၵ်ႉသီႇရိ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img