Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ထဝ်ႈယိင်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိၼ်ပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 71 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် ထိုင်တီႈတိၼ်ပုတ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇ ႁူင်းယႃ ။ ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း တေႃႇသူဝ်းသူဝ်းလႅတ်ႉ ဢႃယု 71 ပီ ယူႇပွၵ်ႉမျႃႉၵႅၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ တင်းသွင်ၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶုၼ်ႇသႃႇၶုၼ်ႇလႄႈ ၶုၼ်ႇပလုၼ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းႁႆႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 မႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်မူပႂႃ (ကောင်မူဗွာ) ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁႆႈ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ 423 – 424 ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇထဝ်ႈယိင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇယိင်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

ဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇလူႉ တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ ဢႃယု...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 425 လႄႈ 426 ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၵၢင်ဝဵင်း

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢႆးၶၢဝ်လၢတ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNO ၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ယၢမ်းလဵဝ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸေႃးတိၵႃႇရႃႇမ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။ သိုၵ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ

သိုၵ်း PNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 50 လဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢမ်းထိုင် မွၵ်ႇမႆႇ – မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ - မိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ်ဝႆႉထႃႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းပွတ်းသီႇသႅင်ႇ လၢမ်းထိုင်မႃးသေ ထုၵ်ႇၾႆးလၢင်ႉဝဵင်း မိူၼ်တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ...

သိုၵ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တီႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ် ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈသီႇသႅင်ႇလူဝ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်းလႅင်ႁူမ်ႈလၢႆၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ လႄႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းလဵင်းသင် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်းယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူဝ်ႇၽႃႈၽႅၼ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သမ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်ပိၵ်ႉဝႆႉလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၊ ၵႃႈလႆႈဢဝ်...

ပၢင်တေႃႇလွင်းမီးႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶူးသွၼ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ယၢင်ႇလီ ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသင်သေဢမ်ႇၵႃး ၶူးသွၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမီးၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း   ၽွင်းၶၢဝ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႆႈၸႂ် မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း။ ၵူၼ်းၼွင်မွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၢပ်ႈၵျွင်း ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း( ၵျွင်းဢူၵ်ႉ)ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇၵျွင်း။ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမီးယူႇတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2 ႁဵင်ပၢႆႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 200 လင်ႁိူၼ်းပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈဝၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ဢေႃႈ။ ပၢႆႈမႃးၵမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မႃး 200 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၼမ်ႉ...

လုၵ်ႈၸၢႆးယွင်ႇမႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ – ပေႃႈတၢႆထင်တီႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇမႃႈယိပ်းၽႃႉမိတ်ႈလမ်းၾၼ်း ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း(ႁွင်ႉ) ၵူဝ်ႇလိၼ်း ယူႇပွၵ်ႉသီႇရိ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img