Tuesday, November 29, 2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2 ႁဵင်ပၢႆႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 200 လင်ႁိူၼ်းပၢႆ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈဝၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ဢေႃႈ။ ပၢႆႈမႃးၵမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မႃး 200 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၼမ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်လၢတ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 200 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1000 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်သိုပ်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မုင်းသုမ်ႉသေယူႇသဝ်းဝႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်း ၵျွၵ်ႉၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၊ ၵျွၵ်ႉၵူင်း ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ  ဢိၵ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇတီႈၵတ်းယဵၼ် ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးၼႆႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်လူဝ်ႇၼႃႇၼႆႉပဵၼ် ၽႃႈယၢင်တႃႇမုင်းတႃႇၵင်ႈ။  

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းႁူဝ်ၵူၼ်းမီးဢမ်ႇယွမ်း 5000 ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႅဝ်မႃးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 2000 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးမွၵ်ႈ 7000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း