Friday, March 1, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်း PNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 50 လဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -
ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလူႉၵွႆ

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း PNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆႉဝႃႈ – “ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း PNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ PNLA လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမွၵ်ႈ 50 လဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆၼမ်။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်း PNLA ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉၼိုင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် – PNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်ၵမ်းယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵင်ၶိူင်ႈမိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ငိၼ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉတလူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပ ဢူဝ်း PNO ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA သေ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃးလႄႈ ဢိင် ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ PNLA တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း