Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉ

Must read

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸၢႆးမွင်ႇဢေး ၵႂႃႇႁႃၶႅမ် တႃႇဢဝ်မႃးႁဵတ်းယူးပတ်းၼႆသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်း ၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁႃ ၶႅမ် တႃႇမႃးႁဵတ်းယူးပတ်းၼႆသေ လူင်းမႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈတိၼ်မၼ်းၸၢႆးၾၢႆႇသၢႆႉ လႆႈပုတ်းၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမွင်ႇဢေးၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႆႉသၵ်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ ႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ ၸွမ်း 1 တူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ ႁၢင်ႈၵၢင် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 1 ၵေႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 1 လမ်းလႄႈ ထူဝ်ႈ 1 လမ်း လူႉၵွႆၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း