Sunday, July 14, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးပီး ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ တႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၸုတ်ႇၽဝ် ယုၵ်းယၢၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။

ၸၢႆးပီး ဢႃယု 26
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢႆးပီး ဢႃယု 26 ပီ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈတီႇ တႃႇတေပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉ (ဝွပ်ႉသျွပ်း) တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸုတ်ႇၽဝ် ယုၵ်းယၢၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သေ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး လူႉတၢႆထင်တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ သဵင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းပေႇၸႂ် လိၼ်ပေႃးသၼ်ႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးပီးၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးလုမ်းဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်း ၸၢႆး ၸွမ်းၶေႃး၊ ၼႃႈ၊ တႃ လႄႈ ၸွမ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ၼႆႉ။ ၸၢႆးပီးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပီး ဢႃယု 26
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးပီး ဢႃယု 26 ပီ

“မၢၵ်ႇၼႆႉ ဢၢပ်ႈတေပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ ၶဝ်ပွႆႇသႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ တေၵိုတ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆလိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈလူး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးပီးၼႆႉ မီးဢႃယု 26 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး – လုင်းၵွၼ်းသႅင်လႄႈ ပႃႈၶမ်းမေႇ ယူႇပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉလဵဝ် ပႆႇမီးၼႃႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း