Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၶႄႇ

Must read

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵဝ်ႇ) လႄႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ 10 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းမွပ်ႈပၼ်ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 ၼႆႉ တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ မႃးႁပ်ႉဢဝ် ၸုမ်းလႅၼ်လိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃး ၽႅၼ်ႉ) 10 ၵေႃႉ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵဝ်ႇ) လႄႈ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ
Photo by – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သျိင်းႁႂႃ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ပၼ်ၶႄႇ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၼႂ်း 10 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ပႃးႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵဝ်ႇ) ပႄႇသွၵ်ႉၶျဵင်ႇလႄႈ လုၵ်ႈ ၸၢႆး ပႄႇယိၼ်ႇၶျဵင်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝူၺ်ႇသၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (1006) လႄႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၽူႇလီႇလၢႆႉ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် လဵဝ်ဢႃႇပွင်ႇ၊ သျူႉလွၵ်ႉၽႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/1/2024 ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁႅင်းဢီးၶႄႇသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈတီႉၺွပ်းမွပ်ႈပၼ်ၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 မိုၼ်ႇ ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ 10 ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇတီႉၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်ၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်း တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸၢႆး 475 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 20 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၸွမ်း ၼင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်းလႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း