Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 3,800 ၵေႃႉ  

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 3,790 ပၢႆ ပၢင်သွၼ်မီး 73 ပၢင်လႄႈ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်မီး 220 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်း

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵဵပ်းၵႃႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႁႅင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းၶူဝ် မၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်းထႅင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 515 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။   ဝၼ်းတီႈ 27/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လင်ႁႅင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 64 ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်တူၵ်းၸႂ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးပီး ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ တႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၸုတ်ႇၽဝ် ယုၵ်းယၢၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ) ႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ သင်ႇလူင်းမႃးႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 30 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 50 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်ႉဝုၺ်ႇ (ဉီးဖြိုးမြင့်ဝေ) ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးၸူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇသၢႆၶေႃးၶမ်းလႄႈ မူင်းၶူၺ်း (မႅင်းၶူၺ်း/ ၸွပ်ႇမိုဝ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူဝ်ၺႃးလႅၼ်ၵိၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊ လၢႆႊထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼမ်။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်း ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ...

ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼမ်

ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်းၵျႃး ၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ - တၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၵုမ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 သႅၼ်ပျႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈ ၶွင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇယူႇ။...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸၢႆးၾႆး ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ၼမ်ႉပုၺ်း ၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တူင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆလူင်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပုၺ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇ ထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၶွင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တူင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်း ၵႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ - ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸူးတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း 5 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိမ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ၶိုၼ်း

ၽွင်းႁူဝ်ဝႃႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃး တူင်ႉၼိုင်လူႇတၢၼ်းၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း (ဝၼ်းသိလ်ၵၢင်ဝႃႇ) သေ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတႆႈတဵၼ်း...

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်

ပီၼႆ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ (ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ) ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ပျႃး ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၽၵ်းမီႇႁေႃ 1 ၸွႆႉလႂ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img