Saturday, December 2, 2023

ၼမ်ႉပုၺ်း ၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တူင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆလူင်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပုၺ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇ ထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၶွင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တူင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်း ၵႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ – ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းၶိုၼ်း။

ၼမ်ႉပုၺ်း ထူမ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉပုၺ်း ၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 7/10/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 10-11 မူင်းၼႆႉ ၾူၼ်တႄႇတူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းၼႆႉ ၾူၼ်ၸင်ႇတေႁိူတ်ႇ ယွၼ်ႉၼၼ်သေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇၼႆႉ ၸင်ႇလႆလူင်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉပုၺ်း ဢဝ်လူၼ်ႉၾင်ႇသေ ၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး သူၼ်ၶဝ်ႈၶႄႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 1 ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 10 တူင်ႈ။ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶီႈၵူမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆထူမ်ႈဝႆႉ တင်းၼမ်။ တူၼ်ႈၶဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတၢႆၶႃႈ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်းမူတ်းယဝ်ႉတႄႉ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေထင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉ ၶီႇၵူမ်ႇငၢႆႈၼမ်။ တူင်ႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်ႉမၼ်း တိုၵ်ႉတေဢွၵ်ႇႁူင်း။ မၢင်တူင်ႈသမ်ႉ ပေႃးဢွၵ်ႇႁူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼမ်ႉပုၺ်းလုပ်ႇထူမ်ႈၼႆႉသေ ယွၼ်ႉႁွင်ႉၼမ်ႉပုၺ်းၵႅပ်ႈ၊ တိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပႃး ၵမ်ႈၼမ် မႄႈ ၼမ်ႉပုၺ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃး တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃး ၼမ်တီႈသုတ်း။

“သင်ဝႃႈ ၼမ်ႉၼႆႉ ပႆႇယွမ်းလူင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထူမ်ႈယူႇၸိုင် တူၼ်ႈၶဝ်ႈတႄႉ ႁူႉတေဢမ်ႇလွတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ၼမ်ႉပုၺ်းၼႆႉ ၵႆႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းတၢႆ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းၼၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼမ်ႉပုၺ်း ၼွင်းထူမ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉပုၺ်း ၼွင်းထူမ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၵိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ 7/10/2023

ဝၢႆးမႄႈၼမ်ႉပုၺ်း လုပ်ႇထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးၼႆႉယဝ်ႉ ၸွမ်းတႅၼ်ႈၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ယၢၵ်ႇတူၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

မႄႈၼမ်ႉပုၺ်းၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ထမ်ႈလူင်တွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ လႆႈလူင်းမႃးၸွမ်းၶႅပ်ႇ ဝဵင်းတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းၼမ်ႉတဵင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်မႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းမႃး မီး 2-3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊ ထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇ တူင်ႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၸွမ်း သၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသူၼ်ႁႆႈ ၼႃး လူႉသုမ်းၼမ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈ တီႈမႄႈၼမ်ႉပုၺ်းၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း