Tuesday, October 3, 2023

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိမ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ၶိုၼ်း

Must read

ၽွင်းႁူဝ်ဝႃႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃး တူင်ႉၼိုင်လူႇတၢၼ်းၶိုၼ်း။

ၵၢင်ဝႃႇ တီႈၵွင်းမူး ပေႃးရႃႇၼ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းသိလ်ၵၢင်ဝႃႇသႃ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း (ဝၼ်းသိလ်ၵၢင်ဝႃႇ) သေ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတႆႈတဵၼ်း လူႇတၢၼ်းတူၼ်ႈပႅၵ်ႈ ၸွမ်းထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူး ပေႃးရႃႇၼ၊ ၽြႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ သတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၼမ်ၵူႈတီႈ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵၢင်ဝႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး တမ်းၶမ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်ၸွမ်းၵိဝ်ႇ၊ ၸွမ်းတၢင်းလူင်၊ ၸွမ်း ၵွင်းမူး၊ ၸွမ်းၽြႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ သတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၵူႈတီႈ ၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈယဵၼ်လူင်းၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸင်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁတ်းပႆၵၼ်မႃး ၼမ်ၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇ ၵႂႃႇတႆႈတဵၼ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢင်ဝႃႇ တီႈၵွင်းမူး ပေႃးရႃႇၼ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းသိလ်ၵၢင်ဝႃႇသႃ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ လၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း တႄႇဢဝ် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ထႅင်ႈသေ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃး ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇမႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူႈပီ ပေႃးဝၼ်းသိၼ်ၶဝ်ႈဝႃႇ – ၵၢင်ဝႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဢေႃႈ တီႈၵွင်းမူးပေႃးရႃႇၼ၊ တီႈၽြႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းလႄႈ ၵွင်းမူး ၼၢမ်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ပဵၼ်ဝၼ်းသိလ်လူင်လႄႈ ၵူၼ်းၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်မႃးၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူႈဝၼ်းပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈဝၼ်းသိလ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလေႇ ယဵၼ်သီႇမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉယူႇ။ ပေႃးထိုင်ယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ႁူဝ်ႉၼၢမ်ၶဝ် ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်မႃး တီႈလွႆၶင်ၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ တီႈၶူဝ်မၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢင်ဝႃႇ တီႈၵွင်းမူး ပေႃးရႃႇၼ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းသိလ်ၵၢင်ဝႃႇသႃ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ် ၵေႃႈ ယူႇႁင်းၶဝ် ႁဝ်းၵေႃႈ ယူႇႁင်းႁဝ်း ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ဝႃႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ ငႃၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ် တႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ တီႈတၢင်းၽႄ ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ႁႂ်ႈယဵၼ်လူင်း ၼင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းသေ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇသႃမႃး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႂႃႇလူႇၵႂႃႇတၢၼ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး လွတ်ႈလႅဝ်း ၶိုၼ်ႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း