Friday, May 31, 2024

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆး။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸၢႆးၾႆး ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁွင်ႉႁႃမၼ်းၸၢႆးသေ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈ ၼႃႈပၢၵ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆး 3 လုၵ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးႁွင်ႉမၼ်းၸၢႆး။ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၽုၺ်ႇၽၵ်းတူတူၺ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၼႃႈ ဢူၵ်း၊ ႁူဝ်ၼဝ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ၶႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 3 လုၵ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်းသင် လၢမ်းတူၺ်းတႄႉ တေ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၶဝ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်း ၸၢႆးၾႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးယိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉ။

ၸၢႆးၾႆး ဢႃယု 32 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႈၺူဝ်ႇ မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢေ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလိင်း ၶၢႆႉမႃးယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၽၢႆ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29 ယူႇတီႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးမၼ်းၸၢႆး လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ ။ ၸၢႆးၾႆး ဢႃယု 32 ပီၼႆႉ မီးဝႆႉ မေးၼၢင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ထင်တီႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵၢတ်ႇလူင် တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ယင်းပႆႇႁူႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း