Thursday, April 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႇ လႄႈၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လူၺ်ႈၶေႃႈမၢပ်ႇမႂ်ၸီႉၼႄးဝႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး လွင်ႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ငိၼ်းဝႃႈ တီႉၺွပ်းယွၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉသ်ၼႆၼႃႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢူးယႄးထုတ်ႉၼႆႉ တီႈတႄႉမၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီတီႉၺွပ်း။ယွၼ်ႉဝႃႈ မႅၼ်ႈၽွင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈႁႃၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလူး ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းဢူးယႄးထုတ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2023 လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505-ၵ ယႃႉသလေႇၼႃႈတႃတပ်ႉသိုၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇတူဝ်ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဢူးယႄးထုတ်ႉဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈဢိၼ်းသဵင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢူးယႄးထုတ်ႉၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးလူၺ်ႈတၢင်းဢွမ်ႈၵူၺ်း ။ တူဝ်မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၊ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ (ပြန်ကြားရေး) လႄႈ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ။ မၼ်းၸၢႆးတူင်ႉၼိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း NCA 7-8 ပီ သမ်ႉမႃးၺႃးတီႉၺွပ်းၸိူင်ႉၼႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တင်းၼမ်ၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်ႇဝီႇဢူဝ်ႇဢေႇၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈတီႉၺွပ်းဢူးယႄးထုတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉဝႃႈၼႆ သေတႃႉ တီႉၺွပ်းယွၼ်ႉလူၺ်ႈသင်တႄႉတႄႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။ 

ဢူးယႄးထုတ်ႉၼႆႉ ဢႃယုမီး 64 ပီ။ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလႄႈၼႃႈၵၢၼ်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။

ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉသေ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးမၼ်းၸၢႆးဝႆႉၼႆႉ တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸၢင်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈထိုင်  3 ပီ ၶၢဝ်ႇ VOA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း