Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူဝ်ၺႃးလႅၼ်ၵိၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊ လၢႆႊထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼမ်။  

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်း ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၵုမ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၵိၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758
ၵိၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ (မၢႆတွင်း – ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်း 758 ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈထီႇ၊ မၢၵ်ႇမူၵ်ႈသႅမ်း၊ ၵုၼ်သၢႆးလႄႈ ၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉထိင်း ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉပၢႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေယႃႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလူႉထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်သၢင်း ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၢႆႈလူင်းမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ မိပ်ႇဢီး ႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် သူင်ႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈယူႇတီႈသဝ်းႁိူၼ်းယေးၶဝ်ယူႇ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်မႃးႁႃၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႇ သၢင်ႈ ထိုင်တၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ – ၽုၺ်းႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ တေႃႇဝၼ်း ၶဝ်ပၼ် 5 မိုၼ်ႇထိုင် 6 မိုၼ်ႇပျႃး မွၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ 758 ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူး တေႃးၼ (ၸဝ်ႈတေႃးၼ) ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းဝႃႉတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸင်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၽႂ်မၼ်းသေ သူင်ႇၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်း ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇပၢႆႈလူင်းမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတၢင်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈ ပၢင်ႇ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းယႆ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်သေ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ၸင်ႇလူင်းမႃးတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း