Friday, March 1, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးၸူၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇသၢႆၶေႃးၶမ်းလႄႈ မူင်းၶူၺ်း (မႅင်းၶူၺ်း/ ၸွပ်ႇမိုဝ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (သႅင်ႇၶမ်းလီ) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ လႆႈၵႂႃႇ သၢႆၶေႃးၶမ်း 1 သဵၼ်ႈ တေမီးၼမ်ႉၼၵ်း 3 ၵျၢပ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မူင်းၶူၺ်း ထႅင်ႈ 3 ဢၼ် ၼိုင်ႈဢၼ် တေမီးၼမ်ႉၼၵ်း 4 မူးၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်မႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ တိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၵိၼ်းသေ  လၢၵ်ႈၵွင်ႈပွတ်း ငႃၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်လုင်းဢွင်ႇထူးလႄႈ ပႃႈၵဵင်ၶမ်း ယူႇပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း