Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ

ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 တေၸတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းလီငၢမ်း၊ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလႄႈ ၶၢႆသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ (မဝ်းမိင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ပီၼႆႉပူတ်းပၢင်တြႃးၸဝ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လၢင်းၶိူဝ်း- ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 57 လႄႈ ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း 75 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းမၢႆတွင်း ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း(ကမ္မဌာန်း) ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႇတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၶွပ်ႈတဵမ် ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီလႄႈ ႁပ်ႉပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇတႃႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 57   တီႈတိူၵ်ႈ ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 လိူၼ်သၢမ်မူၼ်းတေႃႇထိုင် လိူၼ်သၢမ် လွင်ႈ...

ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်းတြႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၵူၺ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)  ပၢင်တြႃးၵမ်ႇမထၢၼ်းလႄႈ တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် သၢမ်ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်သီႇ တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/8/2022...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႃႇလွင်းသုမ်းၼမ်  

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်  ၽွၼ်းၸႃႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပၼ်ႁႃၼႃႈ ႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022  မႃးတေႃႇထိုင် 17/6/2022 ၼႆႉ  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S သၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယေး) ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၼႆသေ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင် တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉတႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ၊  ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S သၢမ်တူဝ်လႄႈ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈလဵင်ႉၵူၼ်းလွင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းတီႈဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸူးငၢႆႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းႁိမ်းတၢင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်တီႈလုမ်ယုၵ်းယၢၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပွႆႇတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်းယူႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းမႆႈၸႂ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝဵင်းတေႁၢင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ  ပိူင်လူင်ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်း တမ်းဝႆႉပၼ်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း မီးၼႂ်းပႃႇ တိၼ်လွႆ ၾၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၸူးငၢႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းသေ ဝိုတ်ႉ/ထိုမ်ႈပွႆႇဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈဝဵင်း သဝ်ႈမွင် ဝူၺ်ႇႁင်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး သႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယုမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွႆႇမေႃႈတွႆႇပုင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႉထၢမ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  တွႆႇဝၢၼ်ႇတွႆႇမေႃႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၺႃးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းႁွင်ႉၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်။              ဝၼ်းတီႈ 5/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ  8 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း   ၽွမ်ႉၵၼ်တွႆႇပုင်းတွႆႇလဵၵ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၊ ထိုင်ယၢမ်း 9 မူင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၵႂႃႇတွင်ႈထဵတ်ႈထၢမ်   တီႈလုမ်း ။ ၸုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်...

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၢင်းၽႅၼ်တေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ

ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ တိုဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝႃႇ ၵူႈပီ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈသေ သုတ်ႉလိူၼ်ႈမႃး သွင်လိူၼ်ပၢႆပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းတေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 လိူၼ် 12 မူၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 5 တူၼ် ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ပႂ်ႉတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၵႂႃႇပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမထၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လၢင်းၶိူဝ်း 5 ၸဝ်ႈ  ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃး ႁူင်းယႃမိူဝ်းႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႉၵမထၢၼ်း ၼမ်ႉသၢႆးမႃးႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -“...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတူၵ်းလူင်းတေႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇတႂ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းဝႃႈတေႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇတႂ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႆႉဢုၼ်လဝ်း ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းဢွၵ်ႇတဵင်း ပၢင်ႇတဝီႉ သၼ်လွႆၵုင်းမၢဝ်း။ ၸၢႆးပႃႉတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ယၢမ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူဝ်ႈပီ 2017  ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢႆႇပၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း 2 လင်။ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်းထုၼ် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လင်ၼိုင်ႈလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈ မႆႉဢုၼ်လဝ်း ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ။...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸတ်းပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မေႊ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 10 မူင်း။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း  လႄႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ   300 ပၢႆ။ မီးၶပ်ႉမၢႆ ပိုတ်ႇပၢင်၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၊မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ၶူးသွၼ်လူမ်ႉလုသုတ်းမုၼ် ၼႂ်းပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းယေႃးမုၼ်

ၶူးသွၼ်ၼၢင်းဢူင်းၵျီႇ ဢႃႇယု 71 ပီ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ၵေႃႉၵဝ်ႇ) ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်လူမ်းလူမ်ႉ သဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၼႂ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၶူးသွၼ် ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇၶဝ်ၼမ်းၸတ်း  ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၼႂ်းပီ  1985 ထိုင် 1995  ၸတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈသွၼ်ပၼ်ၶဝ်။ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၶူးသွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2018 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈလွႆ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ဢိူင်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သိူဝ်ႇပူသဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဝဵင်း

သင်ၶၸဝ်ႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဝဵင်းတႃႇ 11 လၵ်း။ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ ဢိူင်ႇၼွင်လူင်၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵူၺ်ႈ လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ ၶဝ်ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉမႃး သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊသူၺ်ႇၵျႃးဢိင်ႇတင်း လုမ်းၽွင်းငမ်းၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇတႃႇသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img