Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 39 ပီ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ၸၢႆးၵျေႃႇ ဢႃယု 39 ပီ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်း လႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ် ႁိမ်းၾင်ႇတဵင်း...

ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း သိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ ဢၢၼ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ  

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ တေဢၢၼ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢႆႇလဵၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 150 ပၢႆ

ပီၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 69 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ်ပႃႊ သႅၼ်ႊဝႃႈၸိုင် မီး 89.6 % ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-19/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး မီးသွင်ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃး ၸွမ်သႅင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၵႃးသိုၵ်း 2 လမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမျွၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၢင်ႇၵႃးသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၵပ်းၾူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးသေ လွၵ်ႇလႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ၊ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းသူးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တၢင်း K-pay ဢွၼ်တၢင်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸုမ်းၼႆႉ ၵပ်းၾူၼ်းမႃးၸူးၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းၼၢႆး ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး။ လွၵ်ႇလႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ ထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ လႆႈၾူၼ်း၊ လႆႈငိုၼ်း၊ လႆႈၵႃး”...

ၾင်ႇထႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းၵႃႉငႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းတူၵ်းႁႅင်း ငႃး 22 ၸွႆႉ 130,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ယွၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလႅင် - ငႃးလမ် တၢင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တူၵ်းႁႅင်း...

ထႆးၵိုတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉငႃးမိူင်းတႆး ၶၼ်ငႃး လူင်းၶိုၼ်း

ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼမ်လႄႈ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းထႆး ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ငႃးလႅင်...

ၶၼ်ငႃးလမ် – ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်

ပီၼႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းမိူင်းတႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃး တၢင်းပွတ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ငႃးလႅင် 22 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ 150,000 ပျႃး ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁဵတ်းၼမ်ႉမၼ်း...

ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃးၵမ်မထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း

တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တြႃးမႃး 6 လိူၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉၵေႃႈ တေပိုတ်ႇတူၵ်းလိုၼ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈသေ တေပိုတ်ႇတႃႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ ၵူႈပီ ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ၵမ်မထၢၼ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း၊ ပီၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႅၼ်းတၢင်ႁိူဝ်း မီးၽွၼ်းလီမွၵ်ႈႁိုဝ်!

မိူင်းတႆးၼႆႉ မီး 50 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဝဵင်းတီႈဢၼ် ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဢွၼ်တၢင်း သုတ်းပိူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သုၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ ၽႄႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 36 တိူၵ်ႈယဝ်ႉ။ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်းဝိႁၢရ် ပရႁိတ မၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်း/ ၽႃႉ ဝိႁၢရ် ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်း လူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:13 မူင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်း 4.6 ရိတ်ႉၶျ်တိူဝ်ႉ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႉ ထိုင်ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ...

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ

ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 တေၸတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းလီငၢမ်း၊ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလႄႈ ၶၢႆသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ (မဝ်းမိင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ပီၼႆႉပူတ်းပၢင်တြႃးၸဝ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လၢင်းၶိူဝ်း- ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 57 လႄႈ ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း 75 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းမၢႆတွင်း ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း(ကမ္မဌာန်း) ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႇတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၶွပ်ႈတဵမ် ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီလႄႈ ႁပ်ႉပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇတႃႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 57   တီႈတိူၵ်ႈ ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 လိူၼ်သၢမ်မူၼ်းတေႃႇထိုင် လိူၼ်သၢမ် လွင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img