Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၾင်ႇထႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းၵႃႉငႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းတူၵ်းႁႅင်း ငႃး 22 ၸွႆႉ 130,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ယွၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလႅင် - ငႃးလမ် တၢင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တူၵ်းႁႅင်း...

ထႆးၵိုတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉငႃးမိူင်းတႆး ၶၼ်ငႃး လူင်းၶိုၼ်း

ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼမ်လႄႈ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းထႆး ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ငႃးလႅင်...

ၶၼ်ငႃးလမ် – ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်

ပီၼႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းမိူင်းတႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃး တၢင်းပွတ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ငႃးလႅင် 22 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ 150,000 ပျႃး ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁဵတ်းၼမ်ႉမၼ်း...

ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃးၵမ်မထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း

တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တြႃးမႃး 6 လိူၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉၵေႃႈ တေပိုတ်ႇတူၵ်းလိုၼ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈသေ တေပိုတ်ႇတႃႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ ၵူႈပီ ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ၵမ်မထၢၼ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း၊ ပီၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႅၼ်းတၢင်ႁိူဝ်း မီးၽွၼ်းလီမွၵ်ႈႁိုဝ်!

မိူင်းတႆးၼႆႉ မီး 50 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဝဵင်းတီႈဢၼ် ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဢွၼ်တၢင်း သုတ်းပိူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သုၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ ၽႄႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 36 တိူၵ်ႈယဝ်ႉ။ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်းဝိႁၢရ် ပရႁိတ မၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်း/ ၽႃႉ ဝိႁၢရ် ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်း လူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:13 မူင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်း 4.6 ရိတ်ႉၶျ်တိူဝ်ႉ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႉ ထိုင်ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ...

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ

ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 တေၸတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းလီငၢမ်း၊ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလႄႈ ၶၢႆသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ (မဝ်းမိင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ပီၼႆႉပူတ်းပၢင်တြႃးၸဝ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လၢင်းၶိူဝ်း- ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 57 လႄႈ ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း 75 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းမၢႆတွင်း ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း(ကမ္မဌာန်း) ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႇတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၶွပ်ႈတဵမ် ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီလႄႈ ႁပ်ႉပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇတႃႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 57   တီႈတိူၵ်ႈ ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 လိူၼ်သၢမ်မူၼ်းတေႃႇထိုင် လိူၼ်သၢမ် လွင်ႈ...

ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်းတြႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၵူၺ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)  ပၢင်တြႃးၵမ်ႇမထၢၼ်းလႄႈ တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် သၢမ်ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်သီႇ တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/8/2022...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႃႇလွင်းသုမ်းၼမ်  

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်  ၽွၼ်းၸႃႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပၼ်ႁႃၼႃႈ ႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022  မႃးတေႃႇထိုင် 17/6/2022 ၼႆႉ  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S သၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယေး) ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၼႆသေ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင် တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉတႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ၊  ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S သၢမ်တူဝ်လႄႈ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈလဵင်ႉၵူၼ်းလွင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းတီႈဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸူးငၢႆႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းႁိမ်းတၢင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်တီႈလုမ်ယုၵ်းယၢၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပွႆႇတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်းယူႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းမႆႈၸႂ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝဵင်းတေႁၢင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ  ပိူင်လူင်ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်း တမ်းဝႆႉပၼ်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း မီးၼႂ်းပႃႇ တိၼ်လွႆ ၾၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၸူးငၢႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းသေ ဝိုတ်ႉ/ထိုမ်ႈပွႆႇဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈဝဵင်း သဝ်ႈမွင် ဝူၺ်ႇႁင်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး သႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယုမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွႆႇမေႃႈတွႆႇပုင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႉထၢမ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  တွႆႇဝၢၼ်ႇတွႆႇမေႃႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၺႃးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းႁွင်ႉၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်။              ဝၼ်းတီႈ 5/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ  8 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း   ၽွမ်ႉၵၼ်တွႆႇပုင်းတွႆႇလဵၵ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၊ ထိုင်ယၢမ်း 9 မူင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၵႂႃႇတွင်ႈထဵတ်ႈထၢမ်   တီႈလုမ်း ။ ၸုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်...

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၢင်းၽႅၼ်တေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ

ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ တိုဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝႃႇ ၵူႈပီ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈသေ သုတ်ႉလိူၼ်ႈမႃး သွင်လိူၼ်ပၢႆပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းတေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 လိူၼ် 12 မူၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img