Tuesday, May 21, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်းဝိႁၢရ် ပရႁိတ မၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ

Must read

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်း/ ၽႃႉ ဝိႁၢရ် ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်း လူႉၵွႆ။

ၵျွင်းၽြႃးလူင် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း
Photo by – ႁိူင်းသႂ်/ ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 6/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:13 မူင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်း 4.6 ရိတ်ႉၶျ်တိူဝ်ႉ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႉ ထိုင်ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုမ်း/ ၽႃႉ ဝိ ႁၢရ်ၵျွင်း ၽြႃးလူင်ၼၼ်ႉ ယၢတ်ႇပင်း တူၵ်း 2 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈ တေတူၵ်ႈမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 50 သႅၼ်ပျႃး ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵုင်ႇမႃႇသႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လဵင်ႉလူလုၵ်ႈတိၼ်ႇၾႃႉ (လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ) ဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်းၼႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉဝႆယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် 10 ပၢႆ ဢၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၵၼ်။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုမ်းၼႂ်းၵျွင်း ၽြႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူင်းမႃး လူႉၵွႆၵႂႃႇတၢင်းယၢဝ်း 70 ထတ်း/ ပေႇ၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 55 ထတ်း ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ၶၼ်ငိုၼ်းၸိုင် တေဢမ်ႇယွမ်း 30 သႅၼ်ထိုင် 50 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းၵျွင်း ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမူတ်းလႄႈ တၼ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။ သုၼ် ၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝႆၼႆႉသမ်ႉ တေမီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ယၢၼ်ၵျွင်းၽြႃးလူင် မွၵ်ႈ 4 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

တိုမ်း/ ၽႃႉ ၼႂ်းဝိႁၢရ်ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီ 2015 ။ သင်ဝႃႈ တေၶိုၼ်းၵုမ်းလုမ်းလႃးသႂ်ႇၶိုၼ်းတိုမ်းမႂ်ႇၸိုင် တၵ်းတေလႆႈယႃႉလူင်းပႅတ်ႈ တိုမ်းတင်းမူတ်းသေ ၶိုၼ်းႁဵတ်း ဢၼ်မႂ်ႇမူတ်း ၸဝ်ႈသြႃႇၵုင်ႇမႃႇၸႃႇရ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လဵင်ႉလူလုၵ်ႈတိၼ်ႇၾႃႉ ႁပ်ႉလဵင်ႉလူလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵိၼ်းၸႂ် (ၽၢၼ်) ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ သွၼ်ႁဵၼ်းပၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပႃး။ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ယိင်း/ ၸၢႆး 120 ပၢႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လဵင်ႉလူလုၵ်ႈတိၼ်ႇၾႃႉၼႆႉ တႄႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ထိုင် 15 ပီ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တႄႇ ၵေႃႇ သၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1959 သေ ထိုင်မႃး ပီ 1961 ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မႃးယူႇသဝ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈၵျွင်းမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ မိူင်းပၼ်ႇလႄႈ သီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း