Friday, December 1, 2023

ၾင်ႇထႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းၵႃႉငႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငႃးလမ် – ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းတူၵ်းႁႅင်း ငႃး 22 ၸွႆႉ 130,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ယွၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလႅင် – ငႃးလမ် တၢင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တူၵ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇၸူး တီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈၼမ်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငႃးၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇ 130,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ထိုင် 160,000 ပျႃး – 170,000 ပျႃး မီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ်။ ပီ ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ လၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပေႃးလႆႈငႃးၼမ် ။ ၶၼ်မၼ်းသမ်ႉလီ ။ ၶၼ်လီသေ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၵူၺ်း။ တေႃႈ လဵဝ် ငႃးၼႆႉ ပူၼ်ႉၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈသူၼ် ၼမ်ယဝ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃးတၢင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ငႃးတၢင်းဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ၊ တၢင်း ၾင်ႇထႆးၶဝ် ပိုတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃးတၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉမႃး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃးၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉငႃးၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉ တႃႇသူင်ႇမိူဝ်း ဢိတ်ႇႁဵတ်းၼမ်ႉမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ငႃးလမ် – ငႃးလႅင်ၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းတေဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ႁႅင်း ငႃးလမ် 22 ၸွႆႉ 135,000 ပျႃး၊ ငႃးလႅင်သမ်ႉ တေမီး 130,000 ပျႃး ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ၵူႈပီ ငႃးလႅင်တင်း ငႃးလမ်ၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ် ၶိုင်ႈတေႃႇၶိုင်ႈ ပေႃးပဵၼ် ငႃးလႅင် 60,000 ပျႃးၵေႃႈ ငႃးလမ် 120,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉငႃး ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ယွၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းလႂ် ၵွပ်ႈၼႆ ငႃးၼႆႉ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉၼမ်” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ငႃးတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် တေတၢင်ႇမႃးၶၢႆတၢင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၶၢႆ တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶၼ်ငႃး တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လီလႄႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇငႃး တီႈတႃႈ သူပ်းတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးသႅၼ်း Vigo 1 လမ်း လႆႈသႂၢင်းပၼ် 3,500 ဝၢတ်ႇ။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ – ၼႃး ၵူင်းသမ်ႉ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇထႅင်ႈ ၵႃး 1 လမ်း လႆႈပၼ် 1,750 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း