Tuesday, May 21, 2024

တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ပီၼႆႉပူတ်းပၢင်တြႃးၸဝ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 ဝႃႈၼႆ။

Photo Jao Mong Mit-ယေႃးၵီႇယိင်းၸၢႆး ဢၼ်ၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး တီႈၵျွင်းၵမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပူတ်းသိၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18/01/2023

ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူႈပီတႄႉ ပၢင်တြႃးၼႆႉ တေပိုတ်ႇ 6 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ် 3 လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ။ ပီၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈၶဝ် လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈ ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ လႄႈ ပိုတ်ႇပၢင်တြႃး 5 လိူၼ်ၵူၺ်း။ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇထႅင်ႈ 16 ဝၼ်း ၵေႃႈတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တြႃး တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ။ ၵိုတ်းလိုဝ်ပူတ်းပၢင်မိူဝ်ႈၼႆႉသေ တေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းတေမႃးၼႆႉ။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပၢင်တြႃးတိုၼ်းပိုတ်ႇတႃႇ 6 လိူၼ် တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်းတေႃႇထိုင် လိူၼ် 3 လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ။

ပီၼႆႉ ယေႃးၵီႇၶဝ်ႈပၢင်တြႃး မီးၸဝ်ႈရႁၢၼ်း 14 တူၼ်၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 5 တူၼ်၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ် 23 တူၼ်၊ ယေႃးၵီႇၸၢႆး 133 ၵေႃႉလႄႈ ယေႃးၵီႇယိင်း 286 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး 461 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Jao Mong Mit-ယေႃးၵီႇယိင်းၸၢႆး ဢၼ်ၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး တီႈၵျွင်းၵမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပူတ်းသိၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18/01/2023

တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး ၵျွင်းယေႃးၵီႇ 53 လင်။ ယေႃးၵီႇ 1 ၸဝ်ႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်တြႃး တီႈ ၵေႇသုတ်း 10 ဝၼ်း။ ဢၼ်မီးသတ်ႉထႃႇလႄႈၶႂ်ႈတိုဝ်းၵမ်လိူဝ် 10 ဝၼ်းၵေႃႈလႆႈ။ 1 ပီလႂ် မီးယေႃးၵီႇၶဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင် 500 ၵေႃႉ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတေၸတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းမၢႆတွင်းၵျွင်းၵမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်တြႃးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၵူၺ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 လႄႈ ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ 40 % ယဝ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ 400 တူၼ်လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ်ၵႆ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သတိပထၢၼ်ႇ ၵမ်မထၢၼ်း ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီပီ။ ပီတေမႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 58 တေၸတ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ပီၼႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 59 တေၸတ်းတီႈၸႄႈလၢၼ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

သုၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီး 36 ဢွင်ႈတီႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တိူၵ်ႈငဝ်ႈ၊ တီႈတႄႇပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်ႈတႄႇ ပီၶရိတ်ႉ 1947 (ပီၵေႃးၸႃႇ 1309 ၼီႈ) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း