Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈပဵင်း ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်းလင်ႁိူၼ်း တိတ်းၸပ်းႁူဝ်ႉမိူင်းၶႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းလူင်၊ ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယုသႅၼ်း 50 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉ႞ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု သႅၼ်း 50  ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ႁိုင်ဝၼ်းပၢႆ သေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ႈပၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ပႃႊၵျႄးရူဝ်ႊသေၶဝ်ႈတီႉ...

ၽူႈယိင်းသႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽူႈယိင်း သႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လူမ်ႉတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉၽုၵ်ႇမွၵ်ႇသွမ်ႈမွၵ်ႇယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/08/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ (မိူင်းတႆး) ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း သႅၼ်းဢႃႇယု 57 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈပႃႈယၼ်ႇယီႇမႅၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶႄႇ (မိူင်းဝၼ်း) လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉသွမ်ႈမွၵ်ႇၽုၵ်ႇမွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 2/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 25 ပီ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁူဝ်ၼႃး ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ထပ်းၵၼ် တီႈလဵဝ် သွင်လုၵ်ႈ သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈပွႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ12:45 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸဵင်ႇတၢင်း ၵိဝ်ႇမၢႆ - 2...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်းထပ်းၵၼ် တၢင်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ  2 ၵမ်းထပ်းၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ထုင်ႉမၢဝ်း သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၼမ်

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလႄႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်း ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇတင်း ၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈပိုၼ်းပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇတင်းလိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၶႄႇ  တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၾင်ႇၶႄႇ တႅမ်ႈပိုၼ်းပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇတင်း လိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၸေႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇတႅမ်ႈၾွမ်ႇပၢႆးယူႇလီသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈ ၽၵ်းတူ ၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႅမ်ႈတၢင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမေႃလိၵ်ႈၶႄႇၵေႃႈ...

ၾႆးမႆႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႈမူႇၸေႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး

ၾႆးမႆႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇ မီး။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တီႈၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶႂႃၸိင်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်ႇသၢႆး - မူႇၸေႊ တၢင်းၵႂႃႇ ၽၵ်းတူလိၼ်လႅၼ် သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း(ၵျိၼ်းၸၢင်းၵျေႃႉ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆၶမ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ယေးငိုၼ်း ဢိၼ်းဝႃႉ(အင်၀ဘဏ်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးမျၢတ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇတူၺ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်း...

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းယွင်ႈၵုၼ်းယေႃးမုၼ် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်/ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတေႇသၼႃႇ ႁေႃးထမ်းတြႃးလႄႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းငိုၼ်း (ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 25 ပီ) တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းပွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img