Wednesday, July 24, 2024

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လူၺ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်း – ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းသတႃး (စတား ဟိုတယ်) ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း မိူင်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၶီႇၵေႃး Alphard မႃး လမ်းၼိုင်ႈသေ လူင်းၵႃးမႃး ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းၵူႈၵေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းတေမီးမွၵ်ႈ 5-6 ၵေႃႉၼႆႉ မႃးၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇၶဝ်ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်မႃးတီႉၼၼ်ႉ လမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈထႅင်ႈ တိူဝ်ႉ ၵႂႃႇလၢႆၵေႃႉတႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 -10 လႄႈ 13 ၼႆႉၵေႃႈ မီးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း MSPDF သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႆႈပၢႆႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၼႆႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ သူင်ႇၸူး ၼႂ်း Viber ၸဝ်ႈၶွင် ႁိူၼ်း ၼႆႉ ယွၼ်းငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလူင်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း၊ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း သူင်ႇၸူး တင်း Viber ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇ မီးၵေႃႈၸႂ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼမ် ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းမီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတိူဝ်းမႃးၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းလိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ။ ပေႃးမီးငိုၼ်းသိုဝ်ႉ ၵွင်ႈၵေႃႈ တင်ႈၸုမ်းသေ ဢႅဝ်ႇႁႃၸူၼ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉမႃး ၸူၼ်ႁိူၼ်းပွၵ်ႉၼႆႉ ပွၵ်ႉၼၼ်ႉဝႃႇ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႉၼႆႉပွၵ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈ သင်ဝႃႈ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၵူၼ်းၶဝ် ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ၶဝ်ၸွမ်းတီႉၺွပ်း ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵေႃႈၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်း TNLA ၊ သိုၵ်း KIA လႄႈ SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇၵူႈပီၵူၺ်း တႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်း မိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း