Thursday, May 23, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူးၼႂ်းသိုၵ်းတႆး – မိူင်းထႆး မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ မွၵ်ႇမႆႇလႄႈ ၵဵင်းတွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၸူးၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ် ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ။ 90% ၼႆႉ ၵႂႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႆး တီႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး။ ဢွင်ႈတီႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်း မီး 2,000 ပၢႆ ယွၼ်ႉၼမ်ႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၾိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈမီးၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆႉ ၵိုၼ်းပေႇၸႂ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယု 35 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူၺ်း တႄႇဢဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီထိုင် 35 ပီတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽိူဝ်ႇတႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးၼႆ လႆႈမႃးယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉ တေတၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၼၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် တေပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢႆႈၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးဢေႃႈ။ ဢၼ်ပၢႆႈတႄႉ တႄႇလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ပေႃႈ မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၼႆလႄႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး တႃႉလႆႈငိုၼ်းၸွႆႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈၸွႆႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းပၢႆႈၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈၼုမ်ႇထဝ်ႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉဝဵင်းၵဵင်းတွင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်း ထဝ်ႈ သွင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ် ၵိုတ်းၵူၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် မိူၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး ၵေႃႈပႆႇမီးတိူဝ်ႈ။ ၵႂႃႇၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပႆႇမီးတိူဝ်ႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေမီးၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းတႆး – သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵူၺ်း ပေႃးဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဝႆႉထႃႈ ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်း တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း